Sökning

Bod med flera kamrar på Irjas ... (1932)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Bod med flera kamrar på Irjas ... (1932)

Bod med flera kamrar på Irjas gård i Korkis.

Sparad:
Kontext
Arkivbildare
Estlandsexpeditionen
Arkiv
SLS 446 Traditionsuppteckningar rörande fiske, jordbruk, tjärbränning, säljakt och byggnadsskick.
Materialtyp
Fotografi
Upphovsmän
Signum
SLS 446_4
Ämnen
Omfattning
0,04 hyllmeter
nitratnegativ
Språk
svenska
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
25.06.1932
Laddar...