En kälke. (1932)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

En kälke. (1932)

En kälke.
Se utförligare text i samlingen.

Sparad:
Kontext
Arkiv
SLS 446 Traditionsuppteckningar rörande fiske, jordbruk, tjärbränning, säljakt och byggnadsskick.
Materialtyp
Fotografi
Omfattning
0,04 hyllmeter
nitratnegativ
Språk
svenska
Signum
SLS 446_25
Upphovsmän
Ämnen
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Laddar...