Sökning

Vid så gott som varje gård ... (1932)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Vid så gott som varje gård ... (1932)

Vid så gott som varje gård på Odinsholm har man en liknande stege. Man går upp för att kika efter "havets välsignelser" och iaktta livet omkring ön.

Sparad:
Kontext
Arkivbildare
Estlandsexpeditionen
Arkiv
SLS 446 Traditionsuppteckningar rörande fiske, jordbruk, tjärbränning, säljakt och byggnadsskick.
Materialtyp
Fotografi
Upphovsmän
Signum
SLS 446_15
Ämnen
Omfattning
0,04 hyllmeter
nitratnegativ
Språk
svenska
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
24.6.1932
Laddar...