Väike Pakrisaar (Lilla Rågö), Suur küla (Storbyn). (1934)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Väike Pakrisaar (Lilla Rågö), Suur küla (Storbyn). (1934)

Väike Pakrisaar (Lilla Rågö), Suur küla (Storbyn). Flygbild tagen kl. 10.15 på 100 m höjd.

Sparad:
Kontext
Arkiv
SLS 443 Flygfotografier av bebyggelse i Estland
Materialtyp
Fotografi
Omfattning
26 sidor
Språk
svenska
Signum
SLS 443_6
Ämnen
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen