Sökning

Klinten på Lilla Rågö. (1932)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Klinten på Lilla Rågö. (1932)

Klinten på Lilla Rågö.

Sparad:
Kontext
Arkivbildare
Estlandsexpeditionen
Arkiv
SLS 440 b Diverse handlingar och fotografier rörande expeditionen till Estland 1932.
Materialtyp
Fotografi
Signum
SLS 440b_10
Ämnen
Omfattning
139 sidor
originalkopia
Språk
svenska
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
12.6.1932