Sökning

Grep; Gaffel

Trägaffel men två platta spetsar. Gaffeln är tillverkad i ett stycke.

QR-kod

För materialet ansvarar

  • Gårdskullan maatalousmuseo

Grep; Gaffel

Sparad: