Sökning

Post-Karta öfver Finland, upprättad å Postdirektionen 1877.; kartta; postikartat, Suomi

fyysinen kuvaus: Kankaalle kiinnitetty paperikartta. Musta-valkoinen.

Resource ID 1856078
Materialets användarrättigheter
CC BY-NC-SA 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

Post-Karta öfver Finland, upprättad å Postdirektionen 1877.; kartta; postikartat, Suomi

Sparad:
Materialtyp Karta
Plats för ämne
Pohjoismaat, Suomi
Organisation Postimuseo
Samling
Kartta- ja piirustuskokoelma
Inventarienummer
PM-KA-305
Mått
45,0 x 55,0 cm
Tillverkning
valmistusaika: 1877
Litografiska Tryckeribolaget, julkaisija
Ämnen