Sökning

Post- och Wägkarta öfver Storfurstendömet Finland

Post- och Wägkarta öfver Storfurstendömet Finland. Berndt Ad. Lindeman.; kartta; postikartat, Suomi -- fyysinen kuvaus: Kankaalle kiinnitetty lakkapintainen kartta. Puulista yläreunassa.

Resource ID 1601658
Materialets användarrättigheter
CC BY-NC-SA 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

Post- och Wägkarta öfver Storfurstendömet Finland

Post- och Wägkarta öfver Storfurstendömet Finland. Berndt Ad. Lindeman.; kartta; postikartat, Suomi
Sparad:
Materialtyp Karta
Plats för ämne
Pohjoismaat, Suomi
Organisation Postimuseo
Samling
Kartta- ja piirustuskokoelma
Inventarienummer
PM-KA-302
Mått
65,0 x 98,0 cm
Tillverkning
valmistusaika: 1864
Ämnen