Byte av högskolornas bibliotekssystem innebär förändringar i användningen av söktjänsten Finna.fi. Läs mera.

Alkoholipolitiikka

Användningen av bilden kan vara begränsad.

QR-kod
Finna-recension
(0)

Alkoholipolitiikka

Sparad:
Genre
Andra titlar
Alcohol policy
Fysisk beskrivning
27 cm
Språk
finska
Beskrivning
Koko vaihtelee.
Utgivare Helsinki : Alko 1953-1997.
Klassifikation
Ämnen
Mer information
julkaisija: Oy Alko Ab
Publicerad
Vol. 18, 1(1953)-vol. 62, 6(1997)
ISSN
0355-9750
Anmärkningar
Julkaisija 1995 : Alko-yhtiöt oy, 1996-: Stakes, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus