Kassabok I, II N:o 5715 -sivuja; Journal N:o 5639 -sivuja; Memorial N:o 3017 -sivuja; Omsättningsskattememorial N:o 5682 -sivuja; Huvudbok N:o 2220 -sivuja; Råbilansbok N:o 5683 -sivuja; Försäljningsmemorial N:o 5096 -sivuja; Inköpsmemorial N:o 5684 -sivuja

Kirjanpitoaineiston sivujen painatustyö

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY-ND 4.0
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Kassabok I, II N:o 5715 -sivuja; Journal N:o 5639 -sivuja; Memorial N:o 3017 -sivuja; Omsättningsskattememorial N:o 5682 -sivuja; Huvudbok N:o 2220 -sivuja; Råbilansbok N:o 5683 -sivuja; Försäljningsmemorial N:o 5096 -sivuja; Inköpsmemorial N:o 5684 -sivuja

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkistomateriaali
Organisaatio Turun museokeskus
Kokoelma
Museoarkisto
Inventaarionro
TMM22874:1024
Merkinnät
Tyyppi: merkintä (Merkinnän tyyppi)
Sisältö: Debet kredit nysilver plåtvaror maskinbett tångavd. prod. rostfria skedar diverse försäljn. räkn. n:o om. s. skatt diverse personer finsmide (Merkinnän sisältö)
Tyyppi: merkintä (Merkinnän tyyppi)
Sisältö: Kredit debet (Merkinnän sisältö)
Tyyppi: merkintä (Merkinnän tyyppi)
Sisältö: Råmat. för plåtavd. för maskinbett för tångavd rostfria skedar etc. verktygsavd transporter frakter diverse konton debet kredit diverse personer materialer finsmide nysilver (Merkinnän sisältö)
Tyyppi: merkintä (Merkinnän tyyppi)
Sisältö: Diverse materialer bankräkning brännved resor post telefon konton debet kredit kassa postgiro innehållna skatter (Merkinnän sisältö)
Tyyppi: merkintä (Merkinnän tyyppi)
Sisältö: N:o % utan med oms. skatt licens (Merkinnän sisältö)
Tyyppi: merkintä (Merkinnän tyyppi)
Sisältö: Debet kredit reparationer inköper kraft uppvärm. bränsle produktionsbränsle specialomk. för tillverkning förvaltningsomkostnader post, telefon & telegram kapitalränta räntor egendomsförsäkring hyror sociala omkostnader avskrivningar pensioner folkpension representation reklam resor kassa- årsrabatter transporter inköpta barnbidrag ej avdragbara kostnader utskylder och skatter finsmide försäljning nysilver plåtvaror maskinbett tångavd.prod. nysilververk. rostfritt diverse försäljningar (Merkinnän sisältö)
Luontiaika:
27.9.1954 - 22.12.1954
teollinen tuote
Turku

ajoittamaton Turun Kivipaino Oy, valmistaja
Käyttö:
Hackman & Co, käyttäjä
Aiheet