Mohr-Westphal -vaaka; Apteekkilaboratoriolaite; Ominaispainomittari

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY-ND 4.0
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Mohr-Westphal -vaaka; Apteekkilaboratoriolaite; Ominaispainomittari

Apteekkilaboratorio-oloissa (ks. apteekkilaboratoriot 22417:136) 1900-luvun puolivälissä ja 1900-luvun alkupuolella käytetty Mohr-Westphal –vaaka mukaan kuuluvine ilmatilallisine lämpömittareineen ja muine osineen (kuten orteen ennen upotusta laitettavine painolänkineen). Vaaka ja vaa`an nosturiosa messinkiä, lämpötilalukemalla varustettu ilmatilallinen mittari pääosin lasia (mittarin sisällä oleva taulukko paperia ja lämpötilan kertova aine elohopeaa), upotuskoeputki lasia ja koeputken alainen alusta/teline rautaa. Huom.; Kuvassa oleva puinen painolänkilaatikko (nro.18924:210) ei kuulu tämän kyseisen Morh-Westphal -vaa`an yhteyteen, vaan on otettu kojetta esittävään yleiskuvaan havainnollistamaan vaa`an toimintaa. Samoin myöskin telineellinen koeputki 16245:1034 on kuvassa havainnollistamassa miten vaakaa kuuluu käyttää.

Tallennettuna:
AineistotyyppiEsine
OrganisaatioTurun museokeskus
Kokoelma
Esinekokoelma
Inventaarionro
TMM18924:190
Merkinnät
Tyyppi: merkintä (Merkinnän tyyppi)
Sisältö: Koeputkeen upotettavassa mittarissa lasin sisällä olevat lämpötilalukemat painettuna paperilla välillä 10-30 celsiusastetta ja paperin kääntöpuolella lukee, että kyseinen Saksassa valmistettu Reimannin Senkkörper-tyylinen mittari on tilavuudeltaan 5 kuutiosenttimetriä. Messinkisen vaa`an poikittaisessa orsiosassa ominaispainon arviointia helpottamaan tarkoitetut lukemat `1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9` (Merkinnän sisältö)
Valmistus:
käytetty 1913-1979 välisenä aikana farmaseuttisessa lab. Turussa
teollinen tuote
metalli
lasi
Saksa

ajoittamaton Reimann, valmistaja
Käyttö:
käyttötapa
Mohr-Westphal -vaaka tarvikkeineen on tarkoitettu käytettäväksi nesteiden ominaispainon mittaamisessa. Vaa`an kaltevuusaste kertoo ominaispainon suuruudesta: mitä painavammasta aineesta on kysymys, sitä ylemmäs ilmatilallinen mittari jää, koska sitä vähemmän mittarissa oleva ilma painaa suhteessa aineeseen, johon se upotetaan. Mittarissa ole celsiusastelämpötilaskaala 10-30 celsiusasteen välillä tarkentaa ominaispainon arviointia, sillä aineilla on eri lämpötiloissa erilainen ominaispaino, ja vaa`as olevat lukemat 1-9 välillä on tarkoitettu aineiden ominaispainon arvioinnin apuvälineeksi. Mohr-Westphal –vaa`an avulla on voitu selvittää esimerkiksi jonkin nesteen (kuten vaikka sprii) alkoholipitoisuus, mistä on kertonut juuri ominaispaino. Kyseinen apteekkilaboratoriossa käytetty ominaispainomittari on ollut päivittäisessä käytössä, ja Mohr-Westphal-vaakaa pidetään edelleenkin yhtenä toimivana laboratoriokojeena aineiden ominaispainon ja pitoisuuksien (kuten alkoholipitoisuuden) arvioimiseen. Kyseistä vaakaa on käytetty Turussa sijainneessa Apteekkarien osuusliikkeen / myöhemmin Pharmakonin (toimintavuodet 1912-1971) farmaseuttisessa laboratoriossa, joka vuosina 1913-1979 arvioi ja jalosti lääkkeitä ja reagensseja, ja vuosina 1932-1947 tämän lisäksi myös pyöritti omaa tehdastoimintaa. Lisätietoa; https://web.archive.org/web/20170224090620/https://books.google.fi/books?id=p5GBBwAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=senkk%C3%B6rper+thermometer&source=bl&ots=loqNLPoDjg&sig=OzazThJUEptfx1dQmE-ovEaPLhA&hl=fi&sa=X&ved=0ahUKEwiD3vHgrqjSAhXDApoKHXLLAQAQ6AEIJTAC#v=onepage&q=senkk%C3%B6rper%20thermometer&f=false , https://web.archive.org/save/_embed/http://www.lappo.fi/files/Ominaispainomittarin%20k%C3%A4ytt%C3%B6.pdf , Mustonen, Pertti. Tamro 100 vuotta. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1995 , Rinne, Toivo T. 1912-1962 Pharmakon Oy-Ab. Auraprint Oy, Turku 1963 , Suomen Apteekkarien Osuusliike r.l;n / Pharmakon Oy-Ab;n / Oy Tamro Ab;n Turun operatiivisen toiminnan 70-vuotis historiikki aikavälillä 1913-1983 : 1913 Suomen Apteekkarien Osuusliike r.l./ Apteekkarien keskuskunta r.l./ Pharmakon Oy-Ab / AURUM PHARMAKON / OY TAMRO AB, TURKU 1983” , https://web.archive.org/web/20160328101230/http://www.porssitieto.fi/osake/lisaa/aurumphar.shtml
Näyttelyt:
Apteekkimuseon perusnäyttely 2017 saakka Uusi (1920-1930-luvun) farmaseuttinen laboratorio
Aiheet