Haku

3D-tulostamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

3D-tulostamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä

Tutkimuksen tarkoitus on tutkia 3D-tulostamisen hyödyntämistä osana tuotekehitysprosessia. Tutkimuksessa tarkastellaan 3D-tulosteita tuotekehitysprosessin eri vaiheissa, sekä tutkitaan sitä, mihin tarkoituksiin ja minkä tyyppisiä 3D-tulosteita käytettiin. Tutkielman aineistona käytettiin Monidor Oy:n infuusiomonitorin tuotekehitysprosessin aikana tehtyjä havaintoja, sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista sisällön analyysia, jonka avulla aineistosta tehtyjä havaintoja ja löydöksiä verrataan teoriaan. Tutkimustulosten perusteella 3D-tulosteiden avulla voidaan laadukkaasti arvioida tuotteen toimivuutta, sekä rakennetta. Tuotteen rakennetta pystyi 3D-tulosteiden avulla arvioimaan erityisesti käytettävyyden ja estetiikan näkökulmasta. Tuotteesta voitiin myös saada parempi käsitys 3D-tulosteiden avulla esimerkiksi suunnittelutiimin kesken tai loppukäyttäjien kanssa kommunikoidessa. Infuusiomonitorin tuotekehitysprosessin avulla luotiin 3D-tulosteita hyödyntävä tuotekehitysprosessi, jossa 3D-tulosteiden avulla tuotetta ja sen ominaisuuksia voidaan tarpeen mukaan arvioida eri vaiheissa tuotekehitysprosessia. Tuotekehitysprosessin vaiheet, joissa 3D-tulosteita tulisi hyödyntää ovat konseptointi, systeemitason suunnittelu, yksityiskohtainen suunnittelu, sekä testaus ja viimeistely. Päätelmänä 3D-tulosteita voidaan siis hyödyntää tuotekehitysprosessin aikana menestyksekkäästi useisiin eri tarkoituksiin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet