Ruukinranta

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

Ruukinranta

Ruukinranta. Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus, puolustusasema XXXVI:1 Ruukinrannassa, Espoossa. Kuvassa on linnoitteen länsipäässä sijaitseva soikea, kupukattoinen kivääri- tai tähystysasema. Betonista tehtyyn rakenteeseen johtaa kallioon louhittu hauta, jonka seinät on myös tuettu betonilla. Haudan seinään on maalattu erittäin kookas graffiti. Rakenteen yli kulkee sähkönsiirtoon liittyvä voimalinja, jonka voimajohtopylväistä yksi sijaitsee aivan aseman vieressä. Kuvaussuuntana koillinen. -- digitaalinen kuva, dng ja tiff, väri

Sparad:
MaterialtypFotografi
Plats för ämne
Helsinki,
Datum för ämne
10.05.2013
OrganisationHelsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
G5273
Bildinformation:
10.05.2013
Helsinki,
Kiuru Sakari, Valokuvaaja
Ämnen