Ruukinranta

Material usage rights
CC BY 4.0
QR Code

Material provided by

Ruukinranta

Ruukinranta. Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus, puolustusasema XXXVI:1 Ruukinrannassa, Espoossa. Kuvassa on linnoitteen länsipäässä sijaitseva soikea, kupukattoinen kivääri- tai tähystysasema. Betonista tehtyyn rakenteeseen johtaa kallioon louhittu hauta, jonka seinät on myös tuettu betonilla. Haudan seinään on maalattu erittäin kookas graffiti. Rakenteen yli kulkee sähkönsiirtoon liittyvä voimalinja, jonka voimajohtopylväistä yksi sijaitsee aivan aseman vieressä. Kuvaussuuntana koillinen. -- digitaalinen kuva, dng ja tiff, väri

Saved in:
Content TypePhoto
Subject place
Helsinki,
Subject date
10.05.2013
OrganisationHelsinki City Museum
Inventory ID
G5273
Photo info:
10.05.2013
Helsinki,
Kiuru Sakari, Valokuvaaja
Subjects