Geometrisk Charta öfver aflidne Borgmästaren Herr Burtzes Åker uppå Skata Udden belägen.; tonttikartta

Geometrisk Charta öfver aflidne Borgmästaren Herr Burtzes Åker uppå Skata Udden belägen. Afmätt åhr 1766 af E. Lalin Beskrifning Till följe af Höglöflige Lands Höfding Embetets Resolution af den 10 sidslednie December uppå wällöflige Magistratens gorde ansökning bar Fru Borgmästerinnan Burtz begiärt at få denna åker afmätt, hwar wid å hennes wägnar Herr Johan Burtz och å Stadens wägnar Herr Deputation Secreteraren ock Rådmannen Grezwelius woro närwarande. A äro gamla åkerstycken som nu alle ligga öde ock innehålla tillsammans 1 Tunna 22 ?/2 kappland. B berättäde Herr Burtz äfwen warit åker igamla tider men nu kunde man intet hafwa någåt tecken at tro det detta någånsin warit åker, desutom är det fultmed Stenar, och gropit; dock blef detts Stycket uppå begiäran afmätt som innehåller 11 Kappland.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

Geometrisk Charta öfver aflidne Borgmästaren Herr Burtzes Åker uppå Skata Udden belägen.; tonttikartta

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Esine
Organisaatio Helsingin kaupunginmuseo
Inventaarionro
XV-5
Mitat
kork 42 cm, lev 26,5 cm
Valmistus
1766
käsin
paperi
Helsinki
Lalin Eric, Valmistaja
Käyttö
1766 -
Helsinki
Burtz Nils, omistaja, Burtz Elisabet, leski, Käyttäjä
Suunnittelu
1766
Lalin Eric, Suunnittelija
Suunnittelu
Aiheet
Kuvaustiedot Hyvönen Markku HKM 2018