Haku

Taiteen ja kulttuurin barometri: taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus: taiteilijakysely 2018

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Taiteen ja kulttuurin barometri: taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus: taiteilijakysely 2018

Taiteen ja kulttuurin barometri on vuosittainen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen ja Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteistyönä toteutettu tutkimus. Vuoden 2018 barometrin aiheena oli taiteen ja taiteilijoiden liikkuvuus. Aineistoa kerättiin kahden kyselyn avulla, joista ensimmäinen suunnattiin tukea jakaville organisaatioille ja toinen taiteilijoille. Tietoarkistosta on saatavilla taiteilijoille suunnatun kyselyn vastausaineisto. Kyselyn avulla kartoitettiin taiteilijoiden itsensä suhdetta liikkuvuuteen. Tutkimushanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Aluksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja muun muassa vuonna 2017 haetuista liikkumistuista. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajan näkemystä erilaisten liikkuvuutta mahdollistavien tukimuotojen tärkeydestä ja esitettiin kysymyksiä asuinpaikan ulkopuolelle sijoittuvista työskentelyjaksoista. Edelleen esitettiin väittämiä liikkuvuuden syistä ja motiiveista, erilaisista tukimuodoista, taiteilijana työskentelystä sekä liikkuvuuden arvoista. Lopuksi esitettiin väittämiä liittyen taiteen kentän yhdenvertaisuuteen, käsityksiin taiteilijuudesta ja taiteesta sekä taiteilijoille suunnatuista tuista, kuten apurahoista. Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan taiteenala, sukupuoli, ikä, asuinpaikka, äidinkieli, työmarkkina-asema ja koulutus.

Tallennettuna:
Konteksti/rakenne
Kuuluu arkistoon
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kuuluu sarjaan
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Aineistotyyppi
Tutkimusdata
Tekijät
Tunnisteet
FSD3404
Aiheet
Pääsyoikeudet
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Käyttöoikeudet
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Liittyvät paikat
Suomi
Ladataan...