Haku

Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2008

QR-koodi

Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2008

Tampere Health and Social Survey 2008

Tutkimuksessa selvitettiin tamperelaisen aikuisväestön terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä, elintapoja, avun tarvetta kotona, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja tyytyväisyyttä palveluihin, käsityksiä palvelujen kehittämisestä, koettua sosiaalista turvallisuutta ja arvioita omasta asuinalueesta. Kyselyjä on tehty vuodesta 1990 joka kolmas vuosi Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin yhteistyönä. Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyen kysyttiin tietoja vastaajien sairauksista, vioista, oireista ja vammoista sekä näiden haittavaikutuksista työntekoon ja jokapäiväiseen elämään. Lisäksi pyydettiin arvioimaan yleistä terveydentilaa ja kykyä suorittaa erilaisia tehtäviä. Elintapoja käsittelevässä osiossa tiedusteltiin vastaajien liikuntatottumuksista vapaa-ajalla ja työ- tai asiointimatkoilla. Tähän osioon kuuluivat myös kysymykset vastaajan pituudesta ja painosta, vuorokausittaisesta nukkumismäärästä sekä tupakointi-, alkoholinkäyttö- ja ruokailutottumuksista. Lisäksi kysyttiin vastaajan halukkuutta ja onnistumista edellä mainittujen tottumusten muuttamisessa terveydellisistä syistä. Kotiavun saantiin liittyen haluttiin tietää, millaisissa asioissa vastaajat ovat tarvinneet ja saaneet apua sekä mistä kodin ulkopuolista apua on saatu. Vastaavasti kysyttiin, onko perheessä tai lähipiirissä joku, jota vastaaja auttaa säännöllisesti ja kuka hän on. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö vuonna 2007 -osiossa kartoitettiin kyseisten palveluiden käyttöä vastaajien keskuudessa. Näihin kuuluivat muun muassa sairaala-, lääkäri-, omalääkäri-, yksityislääkäri-, hammaslääkäri-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, työterveys-, vuodeosasto-, poliklinikka-, terveyskeskus-, päivystysasema-, ensiapu-, neuvola- ja mielenterveystoimistokäynnit. Tämän jälkeen tiedusteltiin vastaajien tyytyväisyyttä, mielipidettä palveluiden toimivuudesta ja arvioita niiden kehitystarpeista liittyen edellä mainittuihin palveluihin sekä myös muun muassa lasten päivähoitoon, vanhusten palveluihin, vammaisten hoitoon sekä toimeentulotukiasioihin. Seuraavaksi tiedusteltiin, minkälaiset asiat aiheuttavat huolta tai turvattomuuden tunnetta vastaajilla ja miten tyytyväisiä nämä ovat elämäänsä kokonaisuutena. Viimeiset kysymykset liittyivät vastaajien asuinalueisiin. Näissä pyydettiin muun muassa arvioimaan oman asuinalueen erilaisia osatekijöitä, kuten viihtyisyyttä, palveluiden saavutettavuutta, luontoa, puhtautta, rauhallisuutta ja turvallisuutta. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat vastaajan sukupuoli, ikä, kaupunginosa, elämäntilanne, kotitaloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden määrä, koulutus, työmarkkina-asema, mahdollisen työttömyyden kesto, ammatti ja työsuhteen muoto.

Tallennettuna:
Konteksti/rakenne
Kuuluu arkistoon
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kuuluu sarjaan
Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyt
Aineistotyyppi
Tutkimusdata
Tekijät
Tunnisteet
FSD2550
Aiheet
Aika
01/2008-02/2008
01/2008-02/2008
Pääsyoikeudet
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Käyttöoikeudet
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Muut nimekkeet
Tampere Health and Social Survey 2008
Liittyvät paikat
Suomi
Tampere
Lataa…