Haku

Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2008

QR-koodi

Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2008

Tampere Health and Social Survey 2008

Tutkimuksessa selvitettiin tamperelaisen aikuisväestön terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä, elintapoja, avun tarvetta kotona, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja tyytyväisyyttä palveluihin, käsityksiä palvelujen kehittämisestä, koettua sosiaalista turvallisuutta ja arvioita omasta asuinalueesta. Kyselyjä on tehty vuodesta 1990 joka kolmas vuosi Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin yhteistyönä. Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyen kysyttiin tietoja vastaajien sairauksista, vioista, oireista ja vammoista sekä näiden haittavaikutuksista työntekoon ja jokapäiväiseen elämään. Lisäksi pyydettiin arvioimaan yleistä terveydentilaa ja kykyä suorittaa erilaisia tehtäviä. Elintapoja käsittelevässä osiossa tiedusteltiin vastaajien liikuntatottumuksista vapaa-ajalla ja työ- tai asiointimatkoilla. Tähän osioon kuuluivat myös kysymykset vastaajan pituudesta ja painosta, vuorokausittaisesta nukkumismäärästä sekä tupakointi-, alkoholinkäyttö- ja ruokailutottumuksista. Lisäksi kysyttiin vastaajan halukkuutta ja onnistumista edellä mainittujen tottumusten muuttamisessa terveydellisistä syistä. Kotiavun saantiin liittyen haluttiin tietää, millaisissa asioissa vastaajat ovat tarvinneet ja saaneet apua sekä mistä kodin ulkopuolista apua on saatu. Vastaavasti kysyttiin, onko perheessä tai lähipiirissä joku, jota vastaaja auttaa säännöllisesti ja kuka hän on. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö vuonna 2007 -osiossa kartoitettiin kyseisten palveluiden käyttöä vastaajien keskuudessa. Näihin kuuluivat muun muassa sairaala-, lääkäri-, omalääkäri-, yksityislääkäri-, hammaslääkäri-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, työterveys-, vuodeosasto-, poliklinikka-, terveyskeskus-, päivystysasema-, ensiapu-, neuvola- ja mielenterveystoimistokäynnit. Tämän jälkeen tiedusteltiin vastaajien tyytyväisyyttä, mielipidettä palveluiden toimivuudesta ja arvioita niiden kehitystarpeista liittyen edellä mainittuihin palveluihin sekä myös muun muassa lasten päivähoitoon, vanhusten palveluihin, vammaisten hoitoon sekä toimeentulotukiasioihin. Seuraavaksi tiedusteltiin, minkälaiset asiat aiheuttavat huolta tai turvattomuuden tunnetta vastaajilla ja miten tyytyväisiä nämä ovat elämäänsä kokonaisuutena. Viimeiset kysymykset liittyivät vastaajien asuinalueisiin. Näissä pyydettiin muun muassa arvioimaan oman asuinalueen erilaisia osatekijöitä, kuten viihtyisyyttä, palveluiden saavutettavuutta, luontoa, puhtautta, rauhallisuutta ja turvallisuutta. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat vastaajan sukupuoli, ikä, kaupunginosa, elämäntilanne, kotitaloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden määrä, koulutus, työmarkkina-asema, mahdollisen työttömyyden kesto, ammatti ja työsuhteen muoto.

Tallennettuna: