Lastentarhanopettajaliiton jäsentutkimus 1999

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

Lastentarhanopettajaliiton jäsentutkimus 1999

Tutkimus kartoitti lastentarhanopettajien mielipiteitä työyhteisöstä, jäsenyydestä Lastentarhanopettajaliitossa ja Opetusalan Ammattijärjestössä, ammattiyhdistysliikkeen tehtävistä, paikallisesta ay-toiminnasta sekä liiton tiedotuksesta.
Aluksi kysyttiin vastaajien koulutusvalinnoista, jatkokoulutuksesta, nykyisistä työtehtävistä, työnantajasta, palvelussuhteen laadusta ja kestosta, työmäärästä, työkiireistä sekä palkasta. Lastentarhanopettajien työyhteisöön liittyen esitettiin useita väittämiä mm. työnjaosta, yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta, lapsiryhmän koosta, päiväkodin johtajan roolista sekä virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäksi kysyttiin, mikä työssä on parasta ja mikä huonointa.
Jäsenyyteen ja ammattiyhdistystoimintaan liittyen kartoitettiin vastaajan Lastentarhanopettajaliiton jäsenyyden syitä ja ay-luottamustehtäviä sekä liiton ominaisuuksia ja jäsenpalvelutehtäviä. Vastaajat kertoivat kuinka kauan he ovat olleet liiton jäseniä. Lisäksi he arvioivat jäsenmaksun määrää sekä hyvän ammattiliiton ominaisuuksia.
Tiedotusta tarkasteltiin kysymällä, kuinka tärkeitä tietolähteitä esimerkiksi työtoverit, työnantaja, luottamusmies, LTOL:n ja OAJ:n lehdet sekä televisio ovat vastaajan edunvalvontaan ja ammatilliseen identiteettiin liittyvissä asioissa. Lopuksi vastaajat arvioivat sekä Lastentarhanopettajaliiton että Opetusalan ammattijärjestön toimistojen ominaisuuksia ja hahmottelivat LTOL:n lähitulevaisuuden tehtäviä. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, asuinpaikka, siviilisääty ja kotona asuvien alle 18-vuotaiden lasten lukumäärä.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Tutkimusdata
Kuuluu sarjaan Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Tunniste FSD2332
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Aika 01.1999 - 03.1999
Ladataan...