Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt (2006)

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt (2006)

Tutkimuksessa tarkasteltiin järjestöjen terveyden edistämisen nykytilaa ja tulevaisuutta. Ajankohtaisia teemakysymyksiä esitettiin väestöryhmien välisistä terveyseroista, lasten ja nuorten terveydestä sekä tupakoimattomuuden tukemisesta. Terveyden edistämisen keskuksen jäsenjärjestöjen johtajat vastasivat kyselyyn. Samoja kysymyksiä on esitetty myös kuntien terveysjohtajille (FSD2227).
Vastaajat arvioivat terveyden edistämisen keskeisiä sisältöjä, kuten liikunnan lisäämistä, sosiaalisten verkostojen tukemista sekä ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Vastaajat pohtivat, miten muun muassa ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä henkilökunnan osaamista kehitetään vuonna 2006. Kysyttiin myös, mitkä tekijät ohjaavat järjestön terveyden edistämistyötä.
Terveyden edistämisen rakennetta selvitettiin kysymyksillä edistämistyöhön käytetystä työajasta ja palvelujen saatavuudesta. Tiedusteltiin, miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa. Kysyttiin myös, miten järjestöjen yhteistyö esimerkiksi kuntien kanssa kehittyy terveyden edistämisessä seuraavan viiden vuoden aikana.
Teemakysymyksellä kartoitettiin, miten vastaajien toimialalla on huomioitu työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen painottuvaa työtä, liikunnan lisäämiseen ja monipuolistumiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä mielenterveystyötä. Lisäksi kysyttiin, mihin väestöryhmiin terveyden edistämistyötä pitäisi erityisesti kohdistaa ja miten kunnat ovat kaventaneet sosioekonomisia terveyseroja. Lasten ja kouluikäisten terveyden edistämistä selvitettiin kysymyksillä erityishuomiota vaativista (kotiolot, kaveripiiri, ravitsemus jne.) ja kouluun liittyvistä (esim. turvallinen kouluympäristö, kouluterveydenhuolto, kouluruokailu) tekijöistä. Vastaajat punnitsivat myös tupakoimattomuuden edistämistä. Taustamuuttujia ovat järjestön toiminta-alue, henkilö- ja yhteisöjäsenmäärät sekä järjestöryhmä.

Tallennettuna:
AineistotyyppiTutkimusdata
Kuuluu sarjaanTerveyden edistämisen barometrit
TunnisteFSD2228
Tekijät
Aiheet
KäyttöoikeudetTietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, 00100 HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite tutkimus@soste.fi.
Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Aika01.2006 - 03.2006
Ladataan...