Sökning

Iäkkäiden omahoidon tukeminen moniammatillisesti perusterveydenhuollossa : lääkehoidon kokonaisarvioinnin sisältävän ihmiskeskeisen omahoitomallin kehittäminen ja arviointi

QR-kod

Iäkkäiden omahoidon tukeminen moniammatillisesti perusterveydenhuollossa : lääkehoidon kokonaisarvioinnin sisältävän ihmiskeskeisen omahoitomallin kehittäminen ja arviointi

Sparad: