Sökning

Espoon keskus, Lindholmin sahan kohdalla oleva tasoristeys

QR-kod

För materialet ansvarar

  • KAMU Esbo stadsmuseum

Espoon keskus, Lindholmin sahan kohdalla oleva tasoristeys

Taustalla Sågvillan, alun perin sahan omistajan asuintalo.

Sparad: