Haku

Puolustusvoimien jatkosodan valokuva-aineistoa

Puolustusvoimien jatkosodan valokuva-aineistoa

Aiheet

Sotahistorian opetukseen tarkoitettu aineisto on kerätty Sotamuseon SA-kuva-arkistosta. Arkisto käsittää n. 160 000 sodan ajan Puolustusvoimien rintamavalokuvaajien ottamaa valokuvaa vuosien 1939–1945 välisenä aikana. Aineisto on jaettu kolmeksi kokonaisuudeksi: talvisota, jatkosota ja Lapin sota.

Jatkosodan alussa kesällä 1941 muodostettiin Päämajan alaisuuteen tiedotuskomppanioita (TK), joissa toimi niin kutsuttuja TK-kuvaajia. Mallia otettiin Saksan propagandakomppanioista. Kuvaajien tehtävänä oli tallentaa taistelutilanteiden ohella sotahistoriallista ja kansatieteellistä aineistoa. Kuva-aineistolla vaikutettiin mielialoihin niin koti- kuin sotarintamalla, ja monia kuvia julkaistiin tuon ajan aikakausi- ja sanomalehdissä.

Kuvia käytettäessä on hyvä pitää mielessä kuvaustoiminnan ja kuvien alkuperäinen tarkoitus. Kuvastekstit ovat valokuvaajien kirjoittamia alkuperäisiä selosteita, ja niitä tulisi lukea ajan hengen tuotoksina. Teksteissä käytetään varsin värikästä kieltä ja joukossa voi olla myös halventavia sanavalintoja. Niin ikään on hyvä pitää mielessä se, että osa kuvista on lavastettu tai muutoin aseteltuja. Kuva-aineistoa voi käyttää historian tapahtumien visualisointiin ja tuon ajanjakson elämään tutustumiseen. Valokuvat ovat myös oiva aineisto medialukutaidon opetukseen. Propagandatuotteina ne toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, miten kuvallisella viestinnällä voidaan vaikuttaa mielialoihin ja mielipiteisiin.

Tallennettuna:

Kotirintama

Tavoite:

Kuva-aineistoa voi käyttää historian tapahtumien visualisointiin ja tuon ajanjakson elämään tutustumiseen. Valokuvat ovat myös oiva aineisto medialukutaidon opetukseen. Propagandatuotteina ne toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, miten kuvallisella viestinnällä voidaan vaikuttaa mielialoihin ja mielipiteisiin.

Oppiaineet
 • Historia
  • Sisältöalueet
   • Vuosiluokat 7-9
    • S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
    • S4 Suurten sotien aika
Oppiaineet
 • Historia
  • Moduulit
   • Itsenäisen Suomen historia

Tutki aineistopaketin valokuvia:

 • Keitä kuvissa esiintyy? Keitä kuvissa ei esiinny? Pohdi, miksi näin on.
 • Miltä kotirintaman arki/elo näyttäytyy jatkosodan valokuvien perusteella?
 • Pohdi, miksi kuvat on otettu.

Kuuntele Risto Rytin radiopuhe 26.6.1941. Vastaa alla oleviin kysymyksiin. (Vinkki: voit tarvittaessa lukea puheen referaatin Ylen artikkelista).

 • Mistä puhe kertoo?
 • Kuka puheen on laatinut? Miten tämä saattaa vaikuttaa sen luotettavuuteen historiallisena lähteenä?
 • Kenelle puhe on osoitettu? Miten tämä saattaa vaikuttaa puheen luotettavuuteen historiallisena lähteenä?
 • Milloin radiopuhe on pidetty? Miten aika saattaa vaikuttaa puheen luotettavuuteen historiallisena lähteenä?
 • Millaisen kuvan Rytin suhtautumisesta Saksaan saa lähteen perusteella?

Sotarintama

Tavoite:

Kuva-aineistoa voi käyttää historian tapahtumien visualisointiin ja tuon ajanjakson elämään tutustumiseen. Valokuvat ovat myös oiva aineisto medialukutaidon opetukseen. Propagandatuotteina ne toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, miten kuvallisella viestinnällä voidaan vaikuttaa mielialoihin ja mielipiteisiin.

Oppiaineet
 • Historia
  • Sisältöalueet
   • Vuosiluokat 7-9
    • S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
    • S4 Suurten sotien aika
Oppiaineet
 • Historia
  • Moduulit
   • Itsenäisen Suomen historia

Tutustu Sotarintama-aineistopaketin valokuviin ja valitse paketista yksi tai kaksi itseäsi kiinnostavaa valokuvaa lähempään tarkasteluun. Muista huomioida myös kuvatekstit! Analysoi valokuvia alla olevien kysymysten avulla:

 • Miksi valitsit kyseiset valokuvat?
 • Kuka kuvat on ottanut?
 • Missä ja milloin kuvat on otettu?
 • Mitä kuvissa tapahtuu?
 • Pohdi, mihin tarkoitukseen kuvat on otettu. Mitä kuvilla halutaan kertoa?
 • Mihin katsojan huomio halutaan kiinnittää?
 • Miten kuva on rajattu ja miten se mahdollisesti vaikuttaa kuvan sisältöön? Mitä on ehkä jätetty ulkopuolelle?
 • Vaikuttavatko kuvat lavastetuilta vai luonnollisilta. Perustele.
 • Arvioi kuvien luotettavuutta historiallisena lähteenä.

Tutustu paketista löytyviin valokuviin Adolf Hitlerin vierailusta Suomessa. Vastaa kysymyksiin:

 • Mitä kuvissa tapahtuu?
 • Milloin kuvat on otettu?
 • Miksi Hitler vieraili Suomessa?
 • Millainen tunnelma Hitlerin vierailulla vallitsee?
 • Millaisen kuvan Mannerheimin suhteesta Saksaan saa valokuvien perusteella?
 • Suomessa on aiemmin korostettu, että Suomi kävi erillissotaa toisen maailmansodan aikana. Kritisoi ajatusta erillissodasta valokuvien perusteella.

Rintamaelämää

Tavoite:

Kuva-aineistoa voi käyttää historian tapahtumien visualisointiin ja tuon ajanjakson elämään tutustumiseen. Valokuvat ovat myös oiva aineisto medialukutaidon opetukseen. Propagandatuotteina ne toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, miten kuvallisella viestinnällä voidaan vaikuttaa mielialoihin ja mielipiteisiin.

Oppiaineet
 • Historia
  • Sisältöalueet
   • Vuosiluokat 7-9
    • S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
    • S4 Suurten sotien aika
Oppiaineet
 • Historia
  • Moduulit
   • Itsenäisen Suomen historia
 • Millainen kuva rintamaelämästä välittyy valokuvien perusteella?
 • Korostuuko kuvissa enemmän positiiviset vai huonot puolet?
 • Miksi Puolustusvoimat halusi välittää positiivista kuvastoa?

Oppimateriaaleja aiheesta