Haku

Tältä välilehdeltä löydät Avointen oppimateriaalien kirjastoon tallennettuja oppimateriaaleja. Käytössäsi ovat oppimisen hakurajaimet.

Hakutulokset

Hakutulos 41
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus Omaehtoinen osaamisen kehittäminen Ammatillinen koulutus liiketoiminta kaupallistaminen liiketoimintamallit liiketoimintasuunnitelmat liiketoimintaympäristö jatkuvuus konseptit
Sallitut käyttötavat: CC BY-SA 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 42
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Lukiokoulutus mustat aukot avaruustutkimus
Sallitut käyttötavat: CC BY-SA 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 43
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Lukiokoulutus hydroviljely
Sallitut käyttötavat: CC BY-SA 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 44
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Perusopetus Omaehtoinen osaamisen kehittäminen Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus nuorisotyö nuoret
Sallitut käyttötavat: CC BY-NC-SA 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 45
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus Omaehtoinen osaamisen kehittäminen digitalisaatio verkko-oppiminen oppiminen
Sallitut käyttötavat: CC BY-NC-SA 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 46
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus Omaehtoinen osaamisen kehittäminen maahanmuuttajat koulutus työllistyminen ammattikorkeakoulut opiskelijat osaaminen maahanmuutto yrittäjät yhteistyö työelämä
Sallitut käyttötavat: CC BY-NC-SA 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 47
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus Omaehtoinen osaamisen kehittäminen Ammatillinen koulutus ammattikorkeakoulut osaaminen täydennyskoulutus työelämä kehittäminen elinikäinen oppiminen esitystekniikka koulutus kulttuuriala oppiminen
Sallitut käyttötavat: CC BY-NC-SA 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 48
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Perusopetus Korkeakoulutus Omaehtoinen osaamisen kehittäminen Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus harrastajat harrastukset taideharrastukset liikunta liikuntaharrastus varhaisnuoret nuoret motivaatio uraohjaus ryhmät
Sallitut käyttötavat: CC BY-NC-SA 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 49
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Perusopetus Lukiokoulutus toimintakulttuuri arviointi lainsäädäntö normit oppilashuolto pedagoginen johtaminen palaute opetustyö
Sallitut käyttötavat: CC BY-NC-ND 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 50
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus Omaehtoinen osaamisen kehittäminen narratiivisuus vuorovaikutus opettajat ryhmät tarinat tarinateatteri kokemukset soveltava draama opetus
Sallitut käyttötavat: CC BY-NC-SA 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 51
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus fonetiikka kokeellinen fonetiikka akustinen analyysi
Sallitut käyttötavat: CC BY 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 52
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus fonetiikka kokeellinen fonetiikka psykolingvistiikka havaintopsykologia puhesynteesi signaalinkäsittely
Sallitut käyttötavat: CC BY 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 54
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus fonetiikka litterointi kielentutkimus viittomakieli video ääni (ihmisääni) keskustelu keskustelunanalyysi multimedia leksikografia annotointi
Sallitut käyttötavat: CC BY 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 55
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus fonetiikka intonaatio (puhe) tutkimusmenetelmät
Sallitut käyttötavat: CC BY 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 56
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Perusopetus Varhaiskasvatus Esiopetus digitaalinen kuilu digitaalinen oppimateriaali digitaaliset pelit
Sallitut käyttötavat: CC BY-ND 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 57
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus kielentutkimus viittomakieli tutkimusmenetelmät haastattelututkimus annotointi litterointi keskustelu keskustelunanalyysi fonetiikka
Sallitut käyttötavat: CC BY 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 58
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus fonetiikka annotointi
Sallitut käyttötavat: CC BY 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 59
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus äänenvoimakkuus tutkimusmenetelmät kielellinen vuorovaikutus fonetiikka kokeellinen fonetiikka artikulaatio (puhe) puhetieteet akustinen analyysi äänenkäsittely äänitiedostot äänittäminen
Sallitut käyttötavat: CC BY 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna:
Hakutulos 60
Oppimateriaali
2019
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Korkeakoulutus fonetiikka kokeellinen fonetiikka äänenkäsittely äänenlaatu tutkimusmenetelmät kielentutkimus
Sallitut käyttötavat: CC BY 4.0 Mitä merkintä tarkoittaa?
Tallennettuna: