Sökning

På denna flik hittar du lärresurser som sparats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du kan använda begränsningar för lärande.
Begränsa sökningen
  • Visas 1 - 6 av 6 resultat

Sökresultat

Sökresultat 1
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 2
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Småbarnsfostran Förskoleundervisning specialpedagogik (verksamhet) kommunikation relationer i arbetslivet dialog teamarbete
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 3
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning hållbar utveckling
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 4
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Småbarnsfostran Förskoleundervisning jämställdhet jämställdhetsplaner normer
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 5
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Småbarnsfostran Förskoleundervisning utvecklingsstrategier digitalisering (verksamhet) jämlikhet
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 6
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Småbarnsfostran Förskoleundervisning socioemotionella färdigheter konflikthantering
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad: