Vanhat ammatit

Aineistopaketin koonnut: Finna.fi

Tämä aineistopaketti esittelee vanhoja ammatteja 1800-luvun puolivälistä aina 1970-luvulle saakka. Osa ammateista ja ammattinimikkeistä on jo kadonnut historiaan hämärään, mutta niiden taustalla olevat elämiseen liittyvät tarpeet ovat edelleen olemassa.

Kohderyhmä:

Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Käsityö: S1 Ideointi, S5 Soveltaminen
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta
 • Ympäristöoppi: S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen, S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tavoite: Tutustua erilaisiin entisaikojen ammatteihin. Auttaa oppilasta havainnoimaan jatkuvuutta ja muutosta työn historiassa Suomessa.

Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Historia: S1 teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys, S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan, S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
 • Käsityö: S2 Muotoilu, S6 Työturvallisuus, S7 Yrittäjämäinen oppiminen, S8 Tiedostaminen ja osallistuminen
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta

Tavoite: Tutustuttaa erilaisiin entisaikojen ammatteihin. Ohjata oppilasta pohtimaan ja analysoimaan talouden rakennemuutosta Suomessa.

Entisaikain kauppiaat ja myyjät

Pohdittavaa oppitunneille
• Miltä entisaikain kaupat ovat näyttäneet?
• Mitä eri kaupanalan muotoja aineistossa esiintyy?
• Keitä entisaikain kaupan alan parissa on työskennellyt (esim. pukeutumisen ja sukupuolen analysointi)?
• Miten entisaikain kaupat eroavat nykypäivän kaupoista?
• Tutkikaa listan esineitä; mihin niitä on mahdollisesti käytetty?
• Puuttuuko listasta mielestäsi jotain?


Kaupunkien kadonneet ammatit

Pohdittavaa oppitunneille
• Onko listalla joku ammatti, jota ei enää tänä päivänä ole ollenkaan?
• Miten muut ammatit ovat muuttuneet, kun verrataan nykypäivään?
• Onko sukupuolella tai iällä ollut merkitystä eri ammateissa?
• Tutkikaa listan esineitä; mihin niitä on mahdollisesti käytetty?
• Puuttuuko listasta mielestäsi jotain?


Vanhoja käsityöläisammatteja ja tehdastyötä menneisyydessä

Pohdittavaa oppitunneille
• Miltä suomalainen käsityöläisyys ja tehdastyö on näyttänyt menneisyydessä?
• Mitä eri käsityöläisammattien ja teollisuuden muotoja aineistossa esiintyy?
• Keitä teollisuuden ja käsityöläisammattien parissa on työskennellyt (esim. pukeutumisen ja sukupuolen analysointi)?
• Tutkikaa listan esineitä; mihin niitä on mahdollisesti käytetty?
• Puuttuuko listasta jokin käsityöläis- tai tehdastyöammatti?

Kokonaisuus esittelee ensimmäisenä käsityötä ja sen jälkeen tehdastyötä.


Entisajan elintarviketeollisuutta Suomessa

Pohdittavaa oppitunneille
• Miltä suomalainen elintarviketeollisuus on näyttänyt menneisyydessä?
• Mitä eri elintarviketeollisuuden aloja aineistossa esiintyy?
• Keitä elintarviketeollisuuden parissa on työskennellyt (esim. pukeutumisen ja sukupuolen analysointi)?
• Puuttuuko listasta joku elintarviketeollisuuden ala?

Tämä tehtäväidea on suunniteltu alakoulun opetukseen. Tehtävän tarkoituksena on havainnollistaa työn muutosta ja jatkuvuutta Suomessa 1800-luvulta tähän päivään.

Moniosaisen tehtävän voi toteuttaa kokonaisuudessaan tai tehdä siitä vain osia. Ensimmäinen osio sopii alemmille luokille. Toinen ja kolmas osa sopii alakoulun ylemmille luokille.

Tehtävän eteneminen:

 1. Tehtävän voi aloittaa opettajajohtoisella lyhyellä pohdinnalla:
  • Mitä työtä vanhempasi tai läheisesi tekevät? Mitä muita ammatteja tiedät? Entä mitä sellaisia ammatteja tiedät, joita ei ehkä enää ole?
 2. Opettaja tutustuu etukäteen aineistopaketteihin vanhoista ammateista. Hän valitsee muutamia kuvia eri ammateista ja jakaa yhden kuvan ryhmää kohden. Ryhmät tutkivat annettua kuvaa ja kirjaavat ylös asioita, jotka ihmetyttävät tai mietityttävät heitä kuvassa ja/tai entisajan ammatissa. Lopuksi ryhmien kysymykset nostetaan yleiseen keskusteluun opettajajohtoisesti.
 3. Oppilaat valitsevat itse aineistopaketeista haluamansa ammatin ja yhden tai useamman kuvan, joihin tutustuvat tarkemmin. Valmiita aineistopaketteja on neljä, joten opettaja voi jakaa ryhmät niiden mukaan. Ryhmän tavoitteena on tuottaa esitelmä valitsemastaan ammatista. Oppilaat miettivät itse, miten he haluavat esitellä ammatin ja lähtevät tästä näkökulmasta käsin etsimään lisätietoja verkosta. Opettaja voi kuitenkin antaa ohjaavia kysymyksiä esitelmän teon tueksi tarvittaessa. Halutessaan oppilaita voi myös kannustaa etsimään lisää kuvallista materiaalia Finna.fi:stä.
  Mahdollisia ohjaavia kysymyksiä:
  • Esitelkää ammatti ja tutkikaa sen historiaa ja nykypäivää:
  • Miksi valitsitte juuri tämän ammatin? Oliko ammatti teille jo etukäteen tuttu?
  • Mitä taitoja työssä on tarvittu? Onko sitä varten täytynyt opiskella erikseen?
  • Kuka työtä tyypillisesti teki? Oliko työntekijöiden sukupuolella merkitystä? Miksi?
  • Millaisilla välineillä työtä tehtiin? Eroavatko välineet tämän päivän välineistä?
  • Vieläkö ammattia harjoitetaan Suomessa tai muualla maailmassa? Jos harjoitetaan, miten työ on muuttunut vuosien aikana tai nykypäivään verrattaessa? Jos työtä ei enää ole, mikä sen on korvannut? Miten työtä tehdään nykyään?
  • Esitelmässä on hyvä miettiä, miten ammatit näkyvät nykypäivänä. Mahdollisuuksien mukaan oppilaat voivatkin liittää mukaan itse ottamansa valokuvan valitsemastaan ammatista nykypäivän ympäristössä. Kuvan parissa voi harjoitella kuvanmuokkaamista yhdistämällä sen esitelmään. Toinen vaihtoehto on etsiä kuva verkosta.
  • Oppilaat voivat esittää tuotoksensa opettajan valitsemassa muodossa (esim. PowerPoint, näytelmä).
 4. Tehtävä on mahdollista integroida myös taito- ja taideaineisiin tai jopa koulun ulkopuoliseen retkeen. Luokka voi yhdessä pohtia, olisiko heidän mahdollista tutustua lisää johonkin esiteltyyn ammattiin ja vierailla tuon ammatin työpaikalla. Vierailua varten luokka voi koota haastattelukysymyksiä, joita he voivat esittää tämän ammatinharjoittajalle. Vaihtoehtoisesti luokka voi miettiä vierailua museoon tai näyttelyyn.