Haku

Vanhat ammatit

Kokonaisuuden koonnut: Finna.fi

Tämä kokonaisuus esittelee vanhoja ammatteja 1800-luvun puolivälistä aina 1970-luvulle saakka. Osa ammateista ja ammattinimikkeistä on jo kadonnut historiaan hämärään, mutta niiden taustalla olevat elämiseen liittyvät tarpeet ovat edelleen olemassa.

Kokonaisuus muodostuu neljästä aineistopaketista:

 • Kaupunkien kadonneet ammatit
 • Entisaikain kauppiaat ja myyjät
 • Vanhoja käsityöläisammatteja ja tehdastyötä menneisyydessä
 • Entisajan elintarviketeollisuutta Suomessa

Kaupunkien kadonneet ammatit

Aineistopaketin koonnut: Finna.fi

Näiden kuvien kautta voi kurkistaa entisaikojen ammattilaisten työpäiviin kaupungeissa.

Alakoulu: yhteiskuntaoppi
Yläkoulu: historia, yhteiskuntaoppi
Ammatillinen koulutus: yhteiskunta ja työelämä

Alakoulu
Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta

Yläkoulu
Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Historia: S1 teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys, S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan, S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta

Ammatillinen koulutus
Yhteiset tutkinnon osat:

 • Yhteiskunta ja työelämä

Tavoite: Tutustua erilaisiin entisaikojen ammatteihin. Auttaa oppilasta havainnoimaan jatkuvuutta ja muutosta työn historiassa Suomessa.

 • Onko listalla joku ammatti, jota ei enää tänä päivänä ole ollenkaan?
 • Miten muut ammatit ovat muuttuneet, kun verrataan nykypäivään?
 • Onko sukupuolella tai iällä ollut merkitystä eri ammateissa?
 • Tutkikaa listan esineitä; mihin niitä on mahdollisesti käytetty?
 • Puuttuuko listasta mielestäsi jotain?

Entisaikain kauppiaat ja myyjät

Aineistopaketin koonnut: Finna.fi

Näiden kuvien kautta pääset shoppailemaan entisajan myymälöihin ja tutustumaan erilaisiin esineisiin.

Alakoulu: yhteiskuntaoppi
Yläkoulu: historia, kotitalous, yhteiskuntaoppi
Ammatillinen koulutus: liiketoiminta

Alakoulu
Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta

Yläkoulu
Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Historia: S1 teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys, S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan, S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
 • Kotitalous: S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta

Ammatillinen koulutus
Perustutkinnot:

 • Liiketoiminnan perustutkinto

Tavoite: Tutustua erilaisiin entisaikojen ammatteihin. Auttaa oppilasta havainnoimaan jatkuvuutta ja muutosta työn historiassa Suomessa.

 • Miltä entisaikain kaupat ovat näyttäneet?
 • Mitä eri kaupanalan muotoja aineistossa esiintyy?
 • Keitä entisaikain kaupan alan parissa on työskennellyt (esim. pukeutumisen ja sukupuolen analysointi)?
 • Miten entisaikain kaupat eroavat nykypäivän kaupoista?
 • Tutkikaa listan esineitä; mihin niitä on mahdollisesti käytetty?
 • Puuttuuko listasta mielestäsi jotain?

Vanhoja käsityöläisammatteja ja tehdastyötä menneisyydessä

Aineistopaketin koonnut: Finna.fi

Paketin alkupuolen kuvien avulla voi tutustua entisaikojen käsityöläisiin ja käsityötekniikoihin. Loppupuolen kuvat johdattavat käsityöteollisuuden pariin.

Alakoulu: käsityö
Yläkoulu: käsityö
Ammatillinen koulutus: taideteollisuusala, tekstiili- ja muotiala

Alakoulu
Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Käsityö: S1 Ideointi, S5 Soveltaminen

Yläkoulu
Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Käsityö: S2 Muotoilu, S6 Työturvallisuus, S7 Yrittäjämäinen oppiminen, S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

Ammatillinen koulutus:
Perustutkinnot:

 • Taideteollisuusalan perustutkinto
 • Tekstiili- ja muotilalan perustutkinto

Tavoite: Tutustua erilaisiin entisaikojen ammatteihin. Auttaa oppilasta havainnoimaan jatkuvuutta ja muutosta työn historiassa Suomessa.

 • Miltä suomalainen käsityöläisyys ja tehdastyö on näyttänyt menneisyydessä?
  Mitä eri käsityöläisammattien ja teollisuuden muotoja aineistossa esiintyy?
  • Keitä teollisuuden ja käsityöläisammattien parissa on työskennellyt (esim. pukeutumisen ja sukupuolen analysointi)?
  • Tutkikaa listan esineitä; mihin niitä on mahdollisesti käytetty?
  • Puuttuuko listasta jokin käsityöläis- tai tehdastyöammatti?

Entisajan elintarviketeollisuutta Suomessa

Aineistopaketin koonnut: Finna.fi

Näiden kuvien kautta pääset tutkimaan elintarviketeollisuuden historiaa ja ammatteja.

Alakoulu: yhteiskuntaoppi
Yläkoulu: historia, kotitalous, yhteiskuntaoppi
Ammatillinen koulutus: elintarvikeala

Alakoulu
Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta

Yläkoulu
Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Historia: S1 teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys, S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan, S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
 • Kotitalous: S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta

Ammatillinen koulutus
Perustutkinnot:

 • Elintarvikealan perustutkinto

Tavoite: Tutustua erilaisiin entisaikojen ammatteihin. Auttaa oppilasta havainnoimaan jatkuvuutta ja muutosta työn historiassa Suomessa.

 • Miltä suomalainen elintarviketeollisuus on näyttänyt menneisyydessä?
 • Mitä eri elintarviketeollisuuden aloja aineistossa esiintyy?
 • Keitä elintarviketeollisuuden parissa on työskennellyt (esim. pukeutumisen ja sukupuolen analysointi)?
 • Puuttuuko listasta joku elintarviketeollisuuden ala?

Oppimateriaaleja aiheesta

Miten aineistopaketin aineistoja voi hyödyntää oppimateriaalissa? Tutustu valmiisiin avoimiin oppimateriaaleihin ja käytä niitä oppitunnillasi!

Hakutulos 1
Oppimateriaali
2021
Avointen oppimateriaalien kirjasto
Muistiinpano:

Oppimateriaali alakouluun

Tallennettuna: