Haku

Vastuullisuus on erottamaton osa Finnan toimintaa

Finna tukee kestävää kehitystä monin tavoin. Tarjoamme helpon pääsyn luotettavan tiedon äärelle tasapuolisesti kaikille. Palvelun toimintavarmuuden, turvallisuuden ja saavutettavuuden varmistaminen ovat keskeinen osa Finnaa.

Arvioimme omaa toimintaamme kriittisesti ja keskitymme vastuullisuustyössä konkreettisiin tekoihin ja niiden vaikutuksiin. Tulemme tekemään töitä muun muassa Finnan monikielisyyden tukemisessa, aineistojen vastuullisen käytön ohjeistamisessa ja ympäristövaikutusten minimoimisessa.

Finnan ylläpitäjä on Kansalliskirjasto, joka vastaa palvelun kehittämisestä yhdessä yhteistyökumppaneidensa, kuten Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa. Kansalliskirjasto on osa Helsingin yliopistoa.

Finnan vastuullisuustyössä on kolme pääteemaa

Vastuullisuustyötämme ohjaa kolme pääteemaa, jotka on muodostettu yhteistyössä Finnaan kuuluvien organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Myös käyttäjien toiveita konkreettisista kehittämistoimenpiteistä on selvitetty.

1. Tarjoamme tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen pääsyn avoimen, luotettavan tiedon äärelle

Finnan kantava ajatus on, että kulttuuri, tieto ja mahdollisuus oppia kuuluvat kaikille. Finna tarjoaa luotettavien toimijoiden aineistoja, oppimisen sisältöjä ja tutkittua tietoa niin avoimesti kuin mahdollista.

Palvelun yhdenvertaisuutta parannetaan kehittämällä jatkuvasti palvelun saavutettavuutta ja tukemalla monikielisyyttä. Palveluun lisätään jatkuvasti uusia aineistoja yhteistyössä aineistoja tarjoavien organisaatioiden kanssa. Voit tutustua täältä Finnan saavutettavuusselosteeseen.

Vastuullisuuden parantaminen edellyttää yhteistyötä Finnan, aineistoja tarjoavien organisaatioiden ja aineistojen käyttäjien välillä. Käyttäjänä voit esimerkiksi kiinnittää huomiota aineistojen eettiseen käyttöön. Tutustu tarkemmin kohtaan aineistojen eettinen käyttö.

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Hyvä koulutus (SDG 4)
Eriarvoisuuden vähentäminen (SDG 10)
Vastuullista kuluttamista (SDG 12)
Yhteistyö ja kumppanuus (SDG 17)

2. Kehitämme kestävää digitaalista infrastruktuuria yhteiskunnan hyödyksi

Finnan keskeisenä tehtävänä on tarjota laadukasta, luotettavaa, turvallista ja käyttäjälähtöistä digitaalista asiakaskokemusta. Kiinnitämme erityistä huomiota käyttäjien datan vastuulliseen käsittelyyn ja käyttäjän mahdollisuuksiin hallita itsestään kerättävää dataa.

Finna on keskeinen infrastruktuuri kotimaisella tiede- ja kulttuurikentällä, ja pidämme huolta palvelun toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta. Turvallisuus on meille keskeinen arvo, ja kehitämme palvelun turvallisuuskulttuuria jatkuvasti.

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja (SDG 9)
Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG 16)

3. Kehitämme toimintamme ekologista vastuullisuutta

Tiedostamme digitaalisuuden kahtalaisen vaikutuksen: toisaalta digitaaliset palvelut säästävät turhia matkoja ja paperin kulutusta, mutta toisaalta tiedonsiirto, verkkopalveluiden käyttö sekä tiedon digitaalinen säilyttäminen kuluttavat energiaa. Energian kulutukseen voimme Finnassa vaikuttaa teknisten resurssien tehokkaalla käytöllä ja vaikuttamalla esimerkiksi aineiston käyttötapoihin.

Kehitämme jatkuvasti Finnaa niin, että se käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Tämä tapahtuu hyödyntämällä selaimen välimuistia, tehokasta koodia sekä varmistamalla, ettei Finna tee ylimääräisiä asioita, kuten lataa sisältöjä, joita käyttäjä ei näe.

Tavoitteemme on lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä myös palvelun päästöjen osalta. Finnan ympäristövaikutusten arvioiminen on pitkän tähtäimen tavoite yhdessä palvelun toteuttamiseen osallistuvan CSC Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa.

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuullista kuluttamista (SDG 12)
Ilmastotekoja (SDG 13)

Aineistojen eettinen käyttö

Finnan kautta pääsee miljoonien kulttuuriperintöaineistojen äärelle. Kulttuuriperintö on tärkeä osa yhteisöjen ja yksilöiden identiteettiä, ja osaan juridisesti avoimistakin aineistoista voi liittyä kulttuurisia käytön rajoitteita. Tämän vuoksi suosittelemme, että sensitiivisiä kulttuuriperintöaineistoja käyttäessäsi tutustut kunnioittavan käytön periaatteisiin ja eettisiin ohjeisiin. Sensitiivisyys on liukuva käsite, mutta sellaisiksi käsitettävät aiheet voivat liittyä esimerkiksi kuolemaan, vammaisuuteen tai etnisyyteen. Jos et ole varma, voiko aineistoa käyttää, ota yhteyttä aineistoa tarjoavaan organisaatioon.

Saamelaiseen kulttuuriperintöön liittyvä ohjeistus löytyy Nuohtti-verkkopalvelusta. Suosittelemme tutustumista Nuohttin kattavaan ohjeistukseen ja sen hyödyntämistä soveltuvin osin myös muiden aineistojen jatkokäytössä. Eettisen käytön ohjeet Nuohtti-verkkopalvelussa (avautuu uuteen välilehteen).

Huomioi myös tutkimustiedon eettinen käyttö noudattamalla hyvää tieteellistä käytäntöä. Tieteellisen käytännön vastaista toimintaa ovat esimerkiksi vääristely ja plagiointi. Lue aiheesta lisää Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisusta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2023 (pdf) (avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen käyttäjällä on lisäksi aina vastuu tekijänoikeuden, yksityisyydensuojan ja muun lainsäädännön kunnioittamisesta. Lisätietoa löydät Finnan Aineistojen käyttöoikeudet-ohjesivulla.