Sökning

DFFF:s valaffischer från 1940- och 50-talen

Materialpaketet sammanställt av: Folkets Arkiv

Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (DFFF, folkdemokraterna) var ett vänsterparti som var aktivt under åren 1944–1990. I detta materialpaket granskar vi partiets politik via deras valaffischer från 1945–1953. Med hjälp av medföljande övningsuppgifter kan eleverna bekanta sig med extremvänsterns visuella och verbala uttryck (propaganda), med vilken partiet lockade sina anhängare till valurnorna. Förutom bildspråket behandlar uppgifterna även det efterkrigstida Finland mer generellt.

Under 1920-, 1930- och 1940-talen fängslades tusentals finländska vänsteranhängare för sina politiska övertygelser. Domarna föll för högförräderi, landsförräderi eller förberedelse till dessa. Med hänvisning till ”lag och god sed” upplöste man föreningar och ålade dem med verksamhetsförbud. Publiceringen av tidningar förhindrades med hänvisning till lagparagrafer som förbjöd vanhedrande av regeringen, myndigheterna eller samhällssystemet. Särskild uppmärksamhet fästes vid allt som kunde tolkas som stöd för Sovjetunionen. I det självständiga, vita Finland uppfattades den kommunistiska rörelsen, som verkade på bägge länders territorium, som en representant för främmande makt. De rättigheter som enligt grundlagen tillföll finländska medborgare ansågs därför inte gälla kommunisterna.

I och med det så kallade mellanfredsavtalet som avslutade fortsättningskriget, fick rörelsen sin frihet, såväl fysiskt som ideologiskt. DFFF grundades 1944 som ett förbund för kommunister, socialister och andra demokratiska krafter till vänster om SDP. I stadgarna definierades förbundets syften som ”att utgöra en föreningslänk emellan demokratiskt tänkande och på de demokratiska principernas grund verkande medborgare och organisationer, för att klarlägga och fördjupa de demokratiska uppfattningarna bland Finlands folk, samt för att reglera samarbetet mellan dessa och för höjande av folkets ekonomiska välstånd, politiska frihet och bildningsliv.”

DFFF blev i valet 1945 riksdagens näststörsta parti med 23,5 procent av rösterna och 49 ledamöter. DFFF satt även i regeringen åren 1944–1948 och var statsministerparti 1946–1948 under Mauno Pekkalas ledning. Efter valet 1945 verkade ca 2 500 folkdemokrater i kommunala fullmäktige.

Alla bilder i materialpaketet har licensen CC BY-NC-ND 4.0. (Bilden får delas, spridas och visas. Nämn upphovsmannen och andra parter som ska nämnas. Kommersiell användning är förbjuden. Modifiering är förbjuden.)

Högstadiet: bildkonst, historia
Gymnasiet: bildkonst, historia, samhällslära

Högstadiet

Läroämnens innehållsområden:

 • Bildkonst: I2 Bildkulturer i omgivningen.
 • Historia: I2 Människor förändrar världen, I4 De stora krigen, I5 Välfärdssamhällets uppbyggnad, I6 Bakgrunden till dagens världspolitik.

Mål: Göra eleven bekant med den finländska partikartan efter andra världskriget, de politiska styrkeförhållandena och särskilt det nya partiet DFFF:s uppgång bland arbetarbefolkningen. Bildspråket i affischerna kan även användas som grund för bildkonstundervisningen.

Gymnasiet

Gymnasiekurser:

 • Bildkonst: KU1 Bilder och kulturer, KU4 Konstens olika världar.
 • Historia: HI1 Människan i en föränderlig omvärld, HI2 Internationella relationer, HI3 Det självständiga Finlands historia.
 • Samhällslära: YH1 Det finländska samhället.

Mål: Göra studerandena bekant med den finländska partikartan efter andra världskriget, de politiska styrkeförhållandena och särskilt det nya partiet DFFF:s uppgång bland arbetarbefolkningen. Bildspråket i affischerna kan även användas som grund för bildkonstundervisningen.

 • Är valaffischer alltid propaganda? Vad gör dem/gör dem inte till det?
 • Undersök affischerna och de människofigurer som förekommer i dem. Fundera över vilken slags människor röstade på Demokratiska Förbundet för Finlands Folk dvs. folkdemokraterna. Vilka olika yrken/människogrupper hittar du i affischerna? Hurudan är kvinnans roll enligt affischerna? Vilka vad de ”arbetande”? Vad menas med att utföra ”andligt arbete”?
 • Kommunisterna utgjorde majoriteten av DFFF:s aktiva. Vilka drag i affischerna hänvisar till kommunismen (det klasslösa samhällssystemet eller en världsordning ledd av Sovjetunionen)?
 • Kommunismen har betraktats som en extremiströrelse. Hur framkommer DFFF:s vänsterextremism i affischerna (om den gör det)? Är det något som lämnas osagt? Vad har extremvänstern och extremhögern gemensamt? När har stödet för extremiströrelser varit som störst i Finland, och varför?
 • Vad avses med ”fascism”? Vem eller vilka företrädde fascismen i Finland och ute i världen på 1940-talet? Vem är det man i affischen (gå till affischen) avser med ordet ”krigsskyldig” (sotasyyllinen)? Vem betalade krigsskulden? Vad annat kan man utifrån affischerna sluta sig till om den efterkrigstida samhällsandan i Finland?
 • Hämta i Finna affischer av olika partier från samma tidsepok. Analysera skillnader och likheter.
 • Vad fanns det för partier för i Finland under 1940-talet och vilka finns det på 2020-talet? Vilka partier har förvunnit helt och vilka är nya? Vilka gruppers intressen företrädde de partier som försvunnit? Vilka företräder de nya? Hur har valmanskåren förändrats från 1945 till idag?

Partiets logo innehåller bilder av ett kugghjul, ett ax och en bok.

Vaalijuliste; Kunnallisvaalijuliste Visa detaljrik vy

Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, valmistaja

1948

DFFF vill appellera till sinsemellan väldigt olika människogrupper: i affischen representerar mansfiguren arbetarna och kvinnofiguren dem som utför ”andligt arbete”.


Fotografi av folksamling där man inympat ritade slagord, flaggor och en uppmaning att delta i valet.

Visas 1 - 6 av 16 resultat

Lärresurser om temat

Hur kan du utnyttja materialpaket i undervisningen? Bekanta dig med de färdiga lärresurserna och använd dem på dina lektioner!