Sökning

Resandets reform

Helheten har sammanställts av: Finlands Järnvägsmuseum, Forum Marinum & Finlands Flygmuseum

Resandet genomgår en omvälvning. Klimatförändringen och beaktandet av hållbar utveckling tvingar både resebranschen och resenärerna att fundera noggrannare på sina val. Om vi förstår den enorma förändringen som skedde i resande och människors rörlighet på 1900-talet är det också lättare att begrunda olika framtidsalternativ. Den högre levnadsstandarden och ökade fritiden påskyndade resandets tillväxt särskilt från och med 1950-talet och även finländarna reste allt mer med tåg, båtar och flygplan. Från och med 1990-talet kom digitaliseringen att revolutionera särskilt planeringen och bokningen av resor. Före coronapandemin var gränserna särskilt för europeer öppna till hela världen och resorna sträckte sig allt längre hemifrån.

Denna helhet är sammanställd av material från Forum Marinums, Finlands Flygmuseums och Finlands Järnvägsmuseums samlingar. Syftet med helheten är att berätta om resande förut och visa hur båt-, tåg- och flygtrafiken ändrats från början av 1900-talet till början av 2000-talet. Uppgiftsidéerna ger en möjlighet att granska olika delområden av resande ur olika perspektiv; orsaker till och följder av resande, resandets tillväxt och vilka som reser och varför. Gamla bilder, föremål, tidtabeller, biljetter och annat material bjuder på en nostalgisk resa i historien och till tidigare resekultur.

Helheten består av fem materialpaket:

 • Drömmar, planer och minnen
 • Biljetter och andra dokument
 • Reseupplevelsen
 • Resmåltider genom årtiondena
 • Hälsa och säkerhet

Drömmar, planer och minnen

Materialet har sammanställts av: Finlands Järnvägsmuseum, Forum Marinum & Finlands Flygmuseum

En väsentlig del av reseupplevelsen är att drömma om resan och planera den. Ofta tar man med sig en eller fler souvenirer hem för att påminna sig om resan senare. Souveniren är också ett fysiskt bevis för resan inför andra. Resenären planerar inte alltid resan helt själv, utan resebolag och resebyråer försöker uppmuntra människor att resa. De producerar material som ska hjälpa oss att drömma om och planera resan, såsom resebroschyrer, reklamer och lockande souvenirer som man kan skaffa sig på resan. I det här materialpaketet finns intressanta reklamer och souvenirer som har ökat människors reslust under förra århundradet.

Högstadiet: historia, samhällslära, modersmål och litteratur
Gymnasiet: historia
Yrkesutbildning: turismbranschen

Högstadiet

Läroämnenas innehållsområden:

 • Historia: I5 Välfärdssamhällets uppbyggnad
 • Samhällslära: I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet, I4 Ekonomisk verksamhet
 • Modersmål och litteratur: I1 Att kommunicera: , I2 Att tolka texter

Läroämnenas mål:

 • Historia: M1 handleda eleven att fördjupa sitt intresse för historia som vetenskap och identitetsskapande läroämne. M2 aktivera eleven att söka historisk information i olika, för åldern lämpliga informationskällor och att bedöma källornas tillförlitlighet. M3 hjälpa eleven att förstå att historisk information kan tolkas på olika sätt. M6 hjälpa eleven att bedöma olika orsaker till historiska händelser och företeelser. M7 hjälpa eleven att analysera historisk förändring och kontinuitet. M8 uppmuntra eleven att göra tolkningar.
 • Samhällslära: M1 handleda eleven att stärka sitt intresse för det omgivande samhället och för samhällskunskap som vetenskapsområde, M2 hjälpa eleven att träna sin etiska förståelse och omdömesförmåga i olika mänskliga, samhälleliga och ekonomiska frågor, M4 hjälpa eleven att fördjupa och uppdatera sina kunskaper och färdig-heter i fråga om samhälle, ekonomi och konsumtion och kritiskt värdera mediernas roll och betydelse.
 • Modersmål och litteratur: M2 uppmuntra eleven att utveckla sina sociala färdigheter genom att handleda eleven att kommunicera mångsidigt och utveckla förmågan att ge och ta emot respons. M8 sporra eleven att utveckla sin förmåga att utnyttja flera olika källor för att få information och att använda denna information på ett ända-målsenligt sätt.

Gymnasiet

Läroämnens kurser:

 • Historia: HI1 Människan i en föränderlig omvärld, HI3 Det självständiga Finlands historia

Mål: Det här materialpaketet uppmuntrar studeranden att kartlägga sin egen resehistoria och se den i relation till den stora förändring som skett i reseplanerandet de senaste årtiondena. Enkelheten och det stora utbudet som internet fört med sig möter klimatförändringens etiska utmaningar. Materialpaketet hjälper också studeranden att fundera över hur man uppmuntrat till resedrömmar och hur väl drömmarna sedan förverkligats under resan. Materialet uppmuntrar studerandena till en hållbar livsstil och till att främja hållbar utveckling. Det fördjupar också studerandenas förståelse för multilitteracitet och medier och dessas centrala roll.

Yrkesutbildning

Grundexamina:

 • Grundexamen inom turismbranschen

Drömmar

 1. Kartlägg din egen resehistoria. Vilka färdmedel har du rest med? Vart har du rest - i Finland eller utomlands?

 2. Undersök resrutterna på materialpaketets två första bilder. Hittar du resmål eller reseformer som inte längre kan upplevas? I dag har broschyrerna minskat på grund av nätets sökmotorer. Gå in på Maata pitkin-webbplatsen och fundera på vilka förändringar som skett i planerandet av resrutter de senaste årtiondena. [Länk till Maata pitkin-webbplatsen] (https://maatapitkin.net/)

 3. Man har försökt locka människor att resa med reklam. Se på materialpaketets bilder 3-9 och fundera:
  a) Hur ser resenärerna ut i reklamerna? Hurudana människor syns i reklamerna? Till vilka är reklamerna riktade?
  b) Välj en av bilderna. Hurudant verkar resandet i reklamen du valde? Skulle en riktig resa kanske ha varit annorlunda på något sätt? Vad ville reklamen berätta om resmålet?

 4. Undersök webbplatser för dagens färdmedel:
  [Länk till Finnairs webbplats] (https://www.finnair.com/fi-fi/bluewings/finnairin-maailma/-illaksi-pois-kotoa----kuinka-finnairin-rakastettu-slogan-muuntui-nykyhetkeen--2173020)
  [Länk till VR:s webbplats] (https://www.vr.fi/)
  [Länk till Viking Lines webbplats] (https://www.vikingline.fi/)
  Hurudana värden lyfter de fram på sina webbplatser? Jämför webbplatserna med reklamerna och broschyrerna i materialpaketet. Hurudana saker har man antagit att människor uppskattar i resandet förut? Vad poängterar man i dag? Hittar du skillnader och likheter?

Planer

 1. Bläddra i materialpaketets bild 10, Kar-Airs broschyr från 1960-talet.
  a) Vilka saker fick resenären information om i broschyren? Var annars kunde resenären på den tiden ha skaffat information om resmålet?
  b) Föreställ dig hur det skulle vara att göra en resa om den primära informationskällan om resmålet var en tidskrift. Undersök resebroschyren och fundera på hur du hade klarat dig i resmålet. Kunde du ha stött på problem i resmålet som en broschyr inte hade kunnat förbereda dig för? På vilka sätt är en resebroschyr bättre/sämre än dagens informationskällor?

 2. Se på bilderna 11-14: Börja med bilden på VR:s mässavdelning och svara på frågorna:
  a) Resebroschyrer hjälpte i tiderna människor att välja resmål. Men var kunde man skaffa en broschyr?
  b) På vilka sätt var bokandet av resor annorlunda förut?

 3. Se på bilderna 15-19: börja med handbagageinstruktionerna, Finnair Oyj (alternativt tullbestämmelserna på svenska, bild 20) och fundera
  a) Vad måste en resenär beakta i packandet av bagaget inför en resa med flyg, båt eller tåg?
  b) Vad fick man ta med sig hem från resan?

 4. Kolla prissättningen på resor under 1960-talet på bilderna 21-23: Broschyr; Aero Oy, Broschyr; Aero Oy, Nuoret lentämään, Broschyr; Aero Oy, Lennä alennuksella.
  a) Hurudana rabattgrupper hittar du? Används samma rabattgrupper fortfarande?
  b) Ta på nätet reda på vad värdebaserad prissättning betyder. Vad tror du ledde till att värdebaserad prissättning blev vanligare och hur har den påverkat de tryckta broschyrerna och prissättningen av resor? Hade en värdebaserad prissättning fungerat i broschyrerna på 60-talet?
  c) Vilket prissättningssätt tycker du är bättre för resenären, rabatter enligt människogrupp som i broschyrerna eller värdebaserad prissättning?

Minnen

 1. Hurudana souvenirer har man tagit med sig från resor? Är souvenirerna olika beroende på om man åker med tåg, båt eller flyg? Hurudana souvenirer har du själv köpt eller fått?

 2. a) Se på bilderna 24-27: albatrossnäbb, snäckskal, sköldpaddsjägare och sköldpaddssköld. Vad berättar de om souvenirer förr? Varför kan det anses problematiskt att samla sådana här souvenirer i dag?
  b) Jämför souvenirer från olika tider: sköldpaddsjägarna, prydnadssked Pisa, prydnadssked Barcelona, tändstickor och Ville Viking-mugg. Fundera på följande frågor: Hur mycket pengar har man satt på sådana här souvenirer? Var på resan har man kunnat skaffa sådana souvenirer? Var är souvenirerna sannolikt tillverkade? Är souvenirerna prydnader eller bruksföremål?
  c) Granska souvenirerna med tanke på hållbar utveckling och konsumtion. Diskutera i grupper vilket av följande föremål som är den mest etiska souveniren: en varelse som tagits från sin naturliga livsmiljö, ett prydnadsföremål av metall som tillverkats i samlingssyfte men som inte har bruksvärde eller ett massproducerat bruksföremål i plast.

 3. Tax free-butiker har varit ställen där man kunnat köpa presenter eller souvenirer. Se på båtens tax free-katalog från 1970-talet. Hurudana produkter säljs där? Är produkterna samma som i dag? Hur presenteras produkterna? Har det skett förändringar i presentationssättet? Finns det tax free-försäljning i andra färdmedel än båtar?

 4. Ofta har man velat föreviga avresan eller hemkomsten på fotografi, som på de här bilderna på folk som stiger på flygplanet eller tåget. Ibland är det professionella fotografer som fotograferar och de färdiga bilderna säljs åt passagerarna, som den här bilden. Se på bildernas stämning och fundera hur de skiljer sig från varandra. Hur verkar avresan eller ankomsten på bilderna? Bilder som tas vid fotograferingsportar på kryssningsfartyg hör säkert till de mest välkända. Varför tar man sådana?


Bild 1. Aero Oy:s folder som berättar om deras och Holland-America Lines resa från Helsingfors till Amsterdam och därifrån via Rotterdam till New York. Resenärerna kunde flyga med Aeron Caravelle-flygplan till Amsterdam på 3,5 timmar, fortsätta därifrån till Rotterdam med bil och därifrån med Holland-America Lines fartyg till New York på 6-8 dagar. Foldern är från början av 1960-talet.


Bild 2. Karta och tidtabeller för turister som kommer till Finland och reser här. Man har valt ut de rutter och tidtabeller som man tänkt är de bästa för turister.


Bild 3. Flygbolaget Kar-Air Oy flög finländare med charterflyg på paketresor bland annat till Medelhavet.


Bild 4. Aero Oy:s (nu Finnair Oyj) reklamblad som ger tips för julshoppingresa till Helsingfors med bolagets flyg


Bild 5. Finnairs folder som berättar om en kampanj där bolaget lovade bjuda varje brud som vigs i Finland eller utomlands på en gratis bröllopsresa på någon av bolagets inrikeslinjer. Men foldern riktar sig till brudgummen. Man antog alltså att den som skaffar resan är mannen. Vad anser du om det?


Bild 6. Affärsflygbolaget Finnaviation Oy:s broschyr från 1990 om affärsflygets fördelar. Med affärsflyg sparar resenärerna tid och besvär genom att hyra ett eget flygplan, vanligen med mindre än 20 platser, i stället för att köpa en biljett till ett vanligt reguljärflyg. På grund av affärsflygets höga kostnader är kunderna vanligen stora företags direktörer och högt uppsatta politiker.

Visas 1 - 6 av 36 resultat

Biljetter och andra dokument

Materialet har sammanställts av: Finlands Järnvägsmuseum, Forum Marinum & Finlands Flygmuseum

En viktig del av resplanerna är att välja resmål och kolla tidtabeller. För att kunna resa behövs en biljett som berättigar till resan och ofta också kartor och tidtabeller för att bestämma resrutterna. Det finns också anvisningar och regler för resande. I det här materialpaketet finns biljetter och andra resedokument som resenärer har behövt för att planera resan och under resan. Resedokumenten är från 1900-talets olika årtionden. Att undersöka och jämföra dem hjälper oss att begrunda de många omvälvningar som skett i resekulturen de senaste årtiondena.

Högstadiet: geografi, historia, modersmål och litteratur
Gymnasiet: historia, samhällslära
Yrkesutbildning: turismbranschen

Högstadiet

Läroämnenas innehållsområden:

 • Historia: I5 Välfärdssamhällets uppbyggnad
 • Geografi: I1 Kartbild över områdena på jordklotet
 • Modersmål och litteratur: I2 Att tolka texter, I3 Att producera texter

Mångsidig kompetens: K1 Förmåga att tänka och lära sig, K2 Kulturell och kommunikativ kompetens, K4 Multilitteracitet, K5 Digital kompetens, K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid.

Gymnasiet

Läroämnens kurser:

 • Historia: HI1 Människan i en föränderlig omvärld, HI2 Internationella relationer, HI3 Det självständiga Finlands historia
 • Samhällslära: SL1 Det finländska samhället

Mål: I materialpaketet får eleverna sätta sig in i resande förr i tiden och i gamla resedokument samt fördjupa sina egna reseupplevelser och sin förståelse av resandets regler. Avsikten är att eleverna genom att undersöka materialet får fundera över vilka förändringar som skett i resandet och utveckla sin multilitteracitet.

Yrkesutbildning

Grundexamina:

 • Grundexamen inom turismbranschen
 1. Undersök den fotografiförsedda tågbiljetten i materialpaketet (bild 1) och titta noga på personen på fotot. Föreställ dig att du är personen på bilden och åk på en tågresa i fantasin. Skriv dagbok från din resa.
  Berätta vem du är, vart du är på väg och varför. Vad tänker du under resan? Hur är det att åka i tåget? Vilka ljud hör du? Vad händer på tåget?

 2. Det finns anvisningar för resenärer för att resandet i olika färdmedel ska gå så smidigt och tryggt som möjligt. Undersök anvisningarna och reglerna för resande (bilderna 2-6).
  a. Hur har anvisningarna och reglerna ändrats under årtiondena?
  b. Vilka finns med på bilderna? Hur avbildas resenärerna i anvisningarna? Och de professionella?
  c. Hur märks skillnaderna mellan flygtrafik och tågtrafik i anvisningarna och reglerna?
  d. Vilka anvisningar och regler tycker du är viktiga också i dag när vi reser?

 3. Undersök tåg-, båt- och flygbiljettera i materialpaketet (bilderna 7-10). Jämför biljetterna och fundera.
  a. Vilka likheter hittar du i biljetterna?
  b. Vilka skillnader finns det? Fundera på vad skillnaderna kan bero på.

 4. Det har skett många stora förändringar i biljettköpandet under senare år. Se på en Minuutiksi museoon -video (Längd: 0,47). Undersök bilderna 11-14.
  a. Hur har biljettköpandet ändrats genom åren?
  b. Fundera över varför du måste ha en biljett när du reser.

 5. Undersök bilden på biljettkontroll samt den blå skylten (bilderna 15-16).
  a. Fundera över varför det uppbärs kontrollavgifter.
  b. Tänk på dina egna reseupplevelser. Har du någon gång hamnat i en situation där du inte hade biljett på en resa?

 6. Det har skett många förändringar i planerandet av resor på senare tid. Undersök de två flygtidtabellerna och foldern med resrutter i Finland (bilderna 17-19). Förstora dem på skärmen om möjligt.
  a. Tänk på hur det var att planera en resa och ta reda på tidtabeller förr.
  b. Hur tar du reda på tidtabeller nuförtiden?

 7. Undersök och jämför kartorna från 1935 och 1978 (bilderna 20-21). Observera skillnaderna till exempel i riksgränserna. Förstora kartorna på skärmen om möjligt.
  a. Hur har resrutterna ändrats genom åren?
  b. Hurudana förändringar har skett i fråga om fordonen man reser med?

 8. Under resan har man informerat passagerarna bland annat med utrop och lägesrapporter. Undersök meddelandet som delades ut åt passagerarna under flygningen (bild 22).
  a. Fundera över hurudana resor du gjort med olika färdmedel. Hurudan information skulle du vilja ha under resan?
  b. Tänk på någon resa du gjort nyligen, till exempel en lång resa med något motorfordon eller en kortare promenad- eller cykeltur. Gör en lägesrapport om resan, där du skriver upp information som är viktig för dig och minnen från resan.


Bild 1. Den här fotografiförsedda personliga tågbiljetten gällde i tre månader. Tågbiljetten köptes år 1928. På biljetten syns också Statsjärnvägarnas skovelhjulssymbol.


Bild 2. Ordningsregler för tågresenärer från år 1927.


Bild 3. Anvisningar och råd för tågresenärer från år 1947.


Bild 4. En folder, särskilt för familjer, där man ger allmänna säkerhetsföreskrifter för flygresor och förklarar orsakerna till dem.


Bild 5. Bildbaserade säkerhetsinstruktioner för DC-10-flygplan. Liknande instruktioner används fortfarande och finns i fickan framför varje säte.


Bild 6. En väggskylt i tågvagnen påminde passagerarna om ordningsreglerna på 1970- och 1980-talet.

Visas 1 - 6 av 22 resultat

Reseupplevelsen

Materialet har sammanställts av: Finlands Järnvägsmuseum, Forum Marinum & Finlands Flygmuseum

I det här materialpaketet granskas förändringarna i resandet med inriktning på resenärens upplevelse. Med hjälp av materialet kan man undersöka hur förändringar i stationerna och färdmedlen påverkat resandet som fysisk prestation. Paketet uppmuntrar också till att fundera på hur ökningen av olika former av tidsfördriv och den betydligt kortare restiden har påverkat reseupplevelsen. Genom bilderna och det övriga materialet förmedlas hur resandet kändes i sinnet och kroppen under 1900-talet.

Högstadiet: historia, samhällslära
Gymnasiet: historia, samhällslära
Yrkesutbildning: turismbranschen

Högstadiet

Läroämnenas innehållsområden:

 • Historia: I1 Industrisamhällets uppkomst och utveckling, I5 Välfärdssamhällets uppbyggnad
 • Samhällslära: I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet, I4 Ekonomisk verksamhet

Läroämnenas mål:

 • Historia: M2 aktivera eleven att söka historisk information i olika, för åldern lämpliga informationskällor och att bedöma källornas tillförlitlighet, M3 hjälpa eleven att förstå att historisk information kan tolkas på olika sätt, M5 hjälpa eleven att förstå faktorer som har påverkat människans aktivitet och beslut i olika historiska situationer, M7 hjälpa eleven att analysera historisk förändring och kontinuitet, M8 uppmuntra eleven att göra tolkningar, M12 bidra till att eleven lär sig att med utgångspunkt i sin historiska kunskap göra sig en föreställning om framtiden
 • Samhällslära: M2 hjälpa eleven att träna sin etiska förståelse och omdömesförmåga i olika mänskliga, samhälleliga och ekonomiska frågor, M8 handleda eleven att förstå grunderna i ekonomiförvaltning, att kunna hantera sin egen ekonomi och att konsumera ansvarsfullt och i enlighet med principerna för hållbar utveckling

Mångsidig kompetens: K1 Förmåga att tänka och lära sig, K2 Kulturell och kommunikativ kompetens, K4 Multilitteracitet, K5 Digital kompetens, K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid.

Gymnasiet

Läroämnens kurser:

 • Historia: HI1 Människan i en föränderlig omvärld, HI2 Internationella relationer, HI3 Det självständiga Finlands historia
 • Samhällslära: SL1 Det finländska samhället

Mål: Helheten hjälper eleverna att sätta sig in i förändringen i resandet genom material som berör reseupplevelsen och att se hur exemplen avspeglar större ekonomiska, samhälleliga och kulturella förändringar.

Yrkesutbildning

Grundexamina:

 • Grundexamen inom turismbranschen

Stationer

 1. När en resenär i dag stiger in i en stationsbyggnad behöver han eller hon kanske inte vara under bar himmel igen förrän vid sin destination. Undersök bilderna 1-5 av en flygplats, perrong och hamn och fundera på hur till exempel vädret påverkade reseupplevelsen förr.
  a) Välj en av personerna på bilderna och lev dig in i hans eller hennes situation. Hur kände personen sig och vad tänkte han eller hon?
  b) Hurudana erfarenheter har du av att vänta på stationer eller i terminaler?

 2. Stationsbyggnader är till sin natur sådana att där ofta behövs effektiv och snabb verksamhet för att sköta olika formaliteter. Där behöver också finnas plats för stora folkmängder. En del människor kan vänta långa stunder i dem på sitt färdmedel. Granska bilderna 6-10 av hamnar, järnvägsstationer och flygplatser. Fundera över hur man beaktat ovannämnda behov genom tiderna. Hur har olika lokaler styrt hur resenärerna rört sig?

Resande som fysisk prestation

 1. Resande är i dag fysiskt sett relativt lätt och bekvämt. Granska sätena på bilderna 11-14. Hur skulle det kännas att sitta i dem långa stunder?

 2. I båtar och tåg har passagerarna vanligen haft möjlighet till mer avskildhet. Jämför bilderna 15-16 av sovkupéer på tåg med bild 17 av hytten på båten Kristina Regina. Hur har man beaktat resandets bekvämhet i dem? På resor vill man ofta njuta av en högre levnadsstandard än hemma. Varför tror du det är så? Se på bilderna 18-19 av Silja Europa-båtens svit och svitens badrum. Hur har man försökt skapa en känsla av lyx i dem?

 3. I dag försöker man överallt beakta hinderfrihet, alltså den fysiska världens tillgänglighet. Förr kunde det vara väldigt besvärligt att komma in i färdmedel eller röra sig i dem, särskilt för passagerare med rörelsesvårigheter. Undersök bilderna 20-25 från båtar, tåg och flygplan och jämför dem med dina egna erfarenheter av att resa med olika färdmedel. Vad tycker du har ändrats? Du kan också titta på Allegro-tågens 360-bilder på VR:s webbplats. Extern länk till VR:s webbsidor om Allergo-tågen

 4. Se på bild 26 från början av 1990-talet där man lyfter in en barnvagn i tåget och det ser ganska besvärligt ut. Undersök också andra bilder som har att göra med resande med barn, till exempel 27-28. Hur har resande med barn förändrats på olika sätt? Hur har barnen beaktats? Har det funnits skillnader i beaktandet av barn på olika färdmedel? Gör ett bildkollage av bilder i materialpaketet där du presenterar olika färdmedels inställning till barnpassagerare. Har inställningen ändrats genom åren?

Tidsfördriv under resan

 1. Under det senaste århundradet har tiden som går till resande förkortats och elektroniska system har ökat möjligheterna till tidsfördriv under resan enormt. Undersök bilderna 29-33 av spelmaskiner och dator på båtar, tidskriftsläsning, spelkort och ett reguljärflygsprogram. Hur fick man tiden att gå på resor förr? Vad gör du själv helst under en resa? Upplever du restiden som en del av en semester eller börjar din semester först när du kommer fram? Hur kan man njuta mer också av själva resandet?

 2. Uppköp under resan upplevs ofta viktigt. För kryssningsresenärer kan det till och med vara enda orsaken till resan. Också stora flygplatser uppmuntrar människor till konsumtion. Varför uppmuntrar bolagen sina passagerare att köpa? Undersök bilderna 34-36 av köpgatan, reklamhäftet och prislistan. Vad har människor ofta köpt på resor och varför? Vad köper du själv på resor och varför?


Bild 1. Aero Oy:s (nu Finnairs) regelbundna flygtrafik började år 1924 med sjöflygplan från Skatuddens flyghamn. När havet frös byttes flygplanens pontoner till skidor. Flygplanet måste vara lätt, så väggarna var tunna och dåligt isolerade och passagerarna behövde varma kläder inne i planet.


Bild 2. Helsingfors nya järnvägsstation togs i bruk 1919 och glastaket över huvudbanornas perronger blev klart 2001.


Bild 3. Bore I var det åbobaserade Bore-rederiets passagerarångbåt på rutten Åbo-Mariehamn-Stockholm, där den började sin åretrunt-trafik år 1899. Den var rederiets första fartyg som upplystes helt med elektriska lampor och den hade sammanlagt 86 hyttplatser. Under sin aktiva tid sjönk båten flera gånger och drabbades en gång av brand. Den sjunkna båten lyftes upp igen gång efter gång, restaurerades och återinfördes i trafiken. Bore I trafikerade ända till 1950-talet på rutten Mariehamn-Stockholm och skrotades 1961.


Bild 4. Fartyget S/S Kastelholm med 210 passagerarplatser färdigställdes år 1929 för Svenska Amerika Linien, där dess uppgift var att transportera resande på väg till Nordamerika på rutten Åbo-Stockholm. I Stockholm bytte passagerarna till samma bolags större amerikafartyg. Fartyget användes större delen av sin tid på Åbo-Stockholm-rutten, men gjorde på 60-talet också turer från Helsingfors till Leningrad och på 70-talet innan det skrotades trafikerade det rutterna Åbo-Visby och Mariehamn-Norrköping. Fotografiet är taget 1972 av Mauri Kivelä när han var på bröllopsresa på fartyget.


Bild 5. Täckta ombordstigningsbryggor som dirigerar passagerare till båten började synas vid terminalerna på 1970-talet, samtidigt som antalet resenärer och båtarnas storlek fortsatte öka. Bild på Silja Lines terminal. I Åbo har täckta ombordstigningsbryggor funnits sedan 1972.


Bild 6. Seinäjoki nya järnvägsstations/resecentrums vänthall och en del av caféet år 1971.

Visas 1 - 6 av 36 resultat

Resmåltider genom årtiondena

Materialet har sammanställts av: Finlands Järnvägsmuseum, Forum Marinum & Finlands Flygmuseum

I det här materialpaketet granskas förändringarna i resandet på 1900-talet med inriktning på måltidsupplevelser under resan. När restiderna förkortats har måltiderna under resan gått från nödvändighet till ett sätt att spendera sin tid. Med hjälp av bilderna i materialpaketet kan man granska mat, måltidslokaler och kutymer i samband med dem under olika tider. Samtidigt kan man fundera på sina egna erfarenheter och val i fråga om ätande på resor.

Högstadiet: historia, huslig ekonomi, samhällslära
Gymnasiet: historia
Yrkesutbildning: restaurang- och cateringbranschen

Högstadiet

Läroämnenas innehållsområden:

 • Historia: I1 Industrisamhällets uppkomst och utveckling, I5 Välfärdssamhällets uppbyggnad
 • Huslig ekonomi: I1 Matkunskap och matkultur, I3 Konsument­ och hushållskunskap i hemmet
 • Samhällslära: I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet, I4 Ekonomisk verksamhet

Läroämnenas mål:

 • Historia: M2 aktivera eleven att söka historisk information i olika, för åldern lämpliga informationskällor och att bedöma källornas tillförlitlighet, M3 hjälpa eleven att förstå att historisk information kan tolkas på olika sätt, M5 hjälpa eleven att förstå faktorer som har påverkat människans aktivitet och beslut i olika historiska situationer, M7 hjälpa eleven att analysera historisk förändring och kontinuitet, M8 uppmuntra eleven att göra tolkningar, M12 bidra till att eleven lär sig att med utgångspunkt i sin historiska kunskap göra sig en föreställning om framtiden
 • Huslig ekonomi: M3 handleda och uppmuntra eleven att välja och använda material, redskap, apparater och digitala verktyg med tanke på välbefinnande och hållbar konsumtion, M7 göra eleven uppmärksam på hur vardagen är uppbyggd samt på kulturellt mångskiftande verksamhetsmiljöer och husliga traditioner, M13 vägleda eleven till en hållbar livsstil genom att fästa elevens uppmärksamhet vid miljö- och kostnadsmedvetenhet i vardagen
 • Samhällslära: M2 hjälpa eleven att träna sin etiska förståelse och omdömesförmåga i olika mänskliga, samhälleliga och ekonomiska frågor, M8 handleda eleven att förstå grunderna i ekonomiförvaltning, att kunna hantera sin egen ekonomi och att konsumera ansvarsfullt och i enlighet med principerna för hållbar utveckling

Mångsidig kompetens: K1 Förmåga att tänka och lära sig, K2 Kulturell och kommunikativ kompetens, K4 Multilitteracitet, K5 Digital kompetens, K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid.

Gymnasiet

Läroämnens kurser:

 • Historia: HI1 Människan i en föränderlig omvärld, HI3 Det självständiga Finlands historia

Mål: Med helheten kan man se på förändringen i resande genom material som berör ätande på resor. Ett annat mål är att granska hur de förändrade måltiderna avspeglar större samhälleliga förändringar och hurudana ansvarsfulla val var och en kan göra när det gäller ätande på resor.

Yrkesutbildning

Grundexamina:

 • Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen

Måltider på terminaler och stationer:

 1. När man väntar på att resan ska börja kan man köpa med sig vägkost eller äta på en stationsrestaurang. Hurudana förändringar ser du på bilderna 1-6 i stationsrestaurangernas inredning och service under olika tider? Kan du tänka dig vad förändringarna beror på? Kan man se på bilderna att mängden resenärer ökat? Ser man hur mycket tid resenärerna spenderat på stationerna och resenärernas behov? Hurudan personal ser du på bilderna? Tror du att deras arbete i stationsrestaurangerna har förändrats?

 2. Man har kunnat erbjuda olika restaurangtjänster åt olika resenärer. Granska bilderna 7-9 och jämför menyn på 1920-talet i Orivesi stationsrestaurang av tredje klassen med Restaurang Grillaris och Helsingfors stationsrestaurangs menyer från 1970-talet. Hurudana kunder tänker du dig att besöker dessa ställen? Hurudan uppfattning får du av ställena utgående från deras menyer? Vilka av menyernas maträtter är fortfarande populära? Finns där rätter du inte känner till?

Servering och måltidslokaler i olika färdmedel:

 1. På båtar är dignande buffébord en vanlig syn. Fundera över hur man försökt skapa en bild av riklighet på bilderna 10-11 av båtens buffé? Varför har buffémåltider blivit så populära? Se på videon i Ylen Elävä arkisto, avsnittet 16:20-21:17, och fundera varför det varit nödvändigt att ge instruktioner om ätandet? Skiljer sig maten på videon från den mat som i dag serveras på båten? Har det skett förändringar i ätandet? Extern länk till Ylen Elävä arkisto

 2. Granska bilderna 12-22 av måltidssituationer i olika färdmedel och fundera över hur måltiden som helhet känts. Hur skiljer sig måltider på en båt från måltider i andra färdmedel till exempel när det gäller utrymmet och valmöjligheterna? Vilka för- och nackdelar finns det med att äta på sin egen plats jämfört med att äta i en särskild matsal? Vilket tycker du själv mer om? Granska de olika sätten att äta under resor och fundera på hur de påverkar mängden mat som kastas bort.

Kärl:

 1. När det serveras mat i färdmedel har kärlen ofta varit enskilda föremål eller hela serviser som designats just för det ändamålet. Undersök bilderna 23-27 och fundera över vad man behövt beakta vid valet av kärl för olika färdmedel. Vad har det till exempel kunnat finnas för krav när det gäller kärlens vikt, förvaring och utseende? Varför tror du att man också velat förse kärlen med färdmedlets eller trafikbolagets namn eller logo? Engångskärl har senare blivit vanliga i måltider på resor, eftersom de är billiga och inte behöver diskas. Vad tycker du om engångskärl och bruket av dem?

Menyer:

 1. Med menyer från färdmedel kan man detaljerat granska vad man ätit på resor förr. Men menyerna berättar också annat om man undersöker dem noga. Se på Finnairs meny från 1985 på bild 28 eller Silja Lines meny från 1987 på bild 29 och fundera vilken information kunderna får till exempel om matens ursprung och vilka livsmedel som värderades högt. Har passagerare som iakttar specialdieter beaktats? Vilka känslor av till exempel lyx och finländskhet vill man skapa med menyernas bilder?

 2. För serveringen och för reklamer har man också fotograferat matportioner. Varför ser första klassens och den billigare economy-klassens frukost på Finnairs flyg så olika ut på bilderna 30-31? Vad har du själv ätit på resor? Skiljer sig dagens portioner från dem på bilderna?


Bild 1. Kund vid stationsrestaurangens kassa på Helsingfors järnvägsstation. Enligt bilden såldes åtminstone kaffe, bullar, köttpiroger och buljong.


Bild 2. Interiör från Viborgs stationsrestaurang som blev färdig 1913. På bilden har borden vita dukar och kunderna är välklädda. Bakom disken syns två servitörer.


Bild 3. Restaurangen i Helsingfors flygplats nya passagerarterminal år 1969. Man ville att hela terminalen skulle vara som ett skyltfönster för finsk design och finskt byggande, så man fäste särskild uppmärksamhet också vid restaurangens inredning.


Bild 4. Restaurangen i Helsingfors-Vanda flygplats passagerarterminal som blev klar 1952. Matkaravinto Oy skötte en tid både restaurangverksamheten och provianteringen på Aero Oy:s (nu Finnair) flygplan. Företaget levererade drycker, smörgåsar och varma pajer till flygen. Flygbolagets egen catering-verksamhet började i barackterminalens lokaler i juli 1961 och flyttade till egna lokaler (i en annan barack) år 1963.


Bild 5. Seinäjoki järnvägsstations och resecentrums nya café år 1971.


Bild 6. Liikenneravintolat Oy:s kiosk i Helsingfors järnvägsstation fotograferad år 1978. I kiosken säljs bland annat frukt och godis.

Visas 1 - 6 av 31 resultat

Hälsa och säkerhet

Materialet har sammanställts av: Finlands Järnvägsmuseum, Forum Marinum & Finlands Flygmuseum

Ibland går inte allt som förväntat på resan. Det kan till exempel hända olyckor. Den oväntade situationen kan beröra en enskild resenär eller alla som reser i ett visst färdmedel. Båtar, tåg och flyg har alla försökt göra resandet så säkert som möjligt. I det här materialpaketet granskas resande ur säkerhetsperspektiv. Med hjälp av materialet kan man undersöka hur olika säkerhetsrisker har beaktats i olika färdmedel genom tiderna. Samtidigt kan man fundera på om resandets risker är likadana i dag som förut eller om de är annorlunda.

Högstadiet: historia, modersmål och litteratur, samhällslära
Gymnasiet: historia
Yrkesutbildning: turismbranschen

Högstadiet

Läroämnenas innehållsområden:

 • Historia: I5 Välfärdssamhällets uppbyggnad
 • Modersmål och litteratur: I1 Att kommunicera: , I2 Att tolka texter
 • Samhällslära: I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet, I4 Ekonomisk verksamhet

Mångsidig kompetens: K1 Förmåga att tänka och lära sig, K2 Kulturell och kommunikativ kompetens, K4 Multilitteracitet, K5 Digital kompetens, K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid.

Gymnasiet

Läroämnens kurser:

 • Historia: HI1 Människan i en föränderlig omvärld, HI3 Det självständiga Finlands historia

Mål: Materialpaketet och frågorna hjälper studeranden att se hurudana hälso- och säkerhetsrelaterade aspekter en resande har kunnat se under resan samt hurudana hälso- och säkerhetsrisker resebolagen förberett sig för. Med paketets hjälp kan studeranden fundera på hur säkerheten i resandet har förändrats och vilka faktorer som påverkat detta. Granskning av paketet kan också stärka multilitteraciteten och hjälpa studeranden att förstå dennas betydelse.

Yrkesutbildning

Grundexamina:

 • Grundexamen inom turismbranchen
 1. Titta på materialpaketets 19 första bilder och välj tre av dem. Fundera med hjälp av bilderna på vilka risker och farosituationer man förberett sig för på färdmedlen. Förbereder man sig för olika risker på olika färdmedel? Hur har resenären kunnat märka dessa förberedelser?

 2. Instruktioner och förbud för passagerare har inte alltid varit likadana. På bilderna hittar du antagligen sådana instruktioner som du inte längre stöter på när du reser. Granska särskilt bilderna 17-24. Vilka orsaker kommer du på till att förbud och regler ändrats? Varför förekommer vissa förbud inte längre? Kommer du på förbud eller instruktioner som finns i dag och som inte behövdes i färdmedlen förr?

 3. Se på bilderna av olika flytvästar. Vad har man beaktat i utvecklandet av flytvästar? Vilka fördelar har nya västar i jämförelse med de gamla?

 4. I materialpaketet finns en bild på handbojor. a) Kolla i bilduppgifterna vem som använt dem och var. b) Läs Iltasanomats artikel och fundera på hur disciplinära åtgärder kunnat variera på olika färdmedel. Vad kan man göra med en passagerare som beter sig illa på ett tåg? Och på ett flyg? Vad säger handbojorna och ordningsreglerna om kaptenens eller konduktörens rättigheter när det gäller att upprätthålla ordningen?

 5. Materialpaketets sista bilder för oss till en tid när det ännu var tillåtet att röka i färdmedel. Se på bilderna och fundera över hur inställningen till rökning på färdmedel har förändrats. Varför använder man inte längre askkoppar som reklamprodukter? När har rökningen begränsats i Finland? Hur tror du att det påverkat resandet?

 6. Båtresornas säkerhet har påverkats av det internationella SOLAS-avtalet om sjösäkerhet. Det första SOLAS-avtalet ingicks efter att passagerarångbåten Titanic sjönk. Avtalet revideras med jämna mellanrum för att motsvara den moderna båttrafikens utmaningar. Bestämmelserna påverkar båtarnas konstruktion och utrustning och verksamheten ombord. Båtarna måste uppfylla SOLAS-avtalets säkerhetsbestämmelser eller annars sluta trafikera. Brandsäkerheten har till exempel ökats genom att man använder mindre lättantändliga material och har färre smala korridorer. Hittar du bland bilderna sådana element som inte skulle uppfylla den här typens krav i SOLAS-avtalet?


Bild 1. I passagerarfartyg finns den här typens symboler på korridorväggar vid golvet. Vid en olycka måste man handla snabbt och hitta ut från varje däck på båten. Hur bra kan du tolka bildens symboler? Kunde du rädda dig med hjälp av dem? Och hur skulle det vara om ljusen släcks vid olyckan?


Bild 2. Aero Oy (nu Finnair Oyj) fick sina första Caravelle-jetplan 1960. I designen av passagerarplan är säkerheten det viktigaste kriteriet och för att göra det lättare att komma ut snabbt i en nödsituation byggs nödutgångarna nuförtiden större och utrustas ofta med en uppblåsbar nödrutschkana.


Bild 3. Vid olyckor på båt kan passagerarna vara tvungna att använda livbåtar. Den här vattenburken har varit en del av proviantförpackningen i en livbåt. Varför tog man med vatten i livbåtarna och varför var det förpackat i en konservburk?


Bild 4. I dag ser man handdesinfektionsapparater överallt. Kolla i bildinformationen när bilden togs. Fundera över hur vanliga handdesinfektionsapparater var på båtarna på den tiden.


Bild 5. På 1920-talet fanns det spottkoppar i tåg och på stationer. Spottkopparna togs i bruk i persontåg och på stationer för att hindra spridningen av tuberkulos i slutet av 1800-talet. På 1950-talet avlägsnades kopparna, också då av hygienskäl.


Bild 6. Nödmatförpackningen ser inte så lockande ut, men syftet med den var att den skulle hållas användningsduglig så länge som möjligt och ta så lite plats som möjligt vid förvaringen.

Visas 1 - 6 av 37 resultat