Välkommen till webbplatsen Finna Klassrum!

Finna.fi är en fritt tillgänglig söktjänst som med en och samma sökning öppnar de digitaliserade skatterna i finländska arkiv, bibliotek och museer. I dag finns det redan över två miljoner digitaliserade resurser som är tillgängliga på webben, och mängden ökar hela tiden. I söktjänsten hittar du tillförlitligt, intressant och unikt undervisningsmaterial. Vare sig du är lärare i en grundskola, en yrkesskola eller ett gymnasium är Finna.fi något för dig!

"Finna är lätt att använda och där finns 'tryggt' material som kan användas i undervisningen."
lärare, användarenkät 2019

Utnyttja färdiga materialpaket och uppgiftsidéer

Bekanta dig med materialpaketen. Med hjälp av dem kan du välja tilläggsinnehåll till lektionerna eller du kan låta eleverna bekanta sig med den mångsidiga söktjänsten Finna.fi.

Varför använda Finna i undervisningen?

Finna tillhandahåller tillförlitligt och utvalt innehåll som proffs på arkiv, museer och bibliotek ansvarar för.

I Finna hittar du till exempel över 1,3 miljoner historiska foton. Det finns foton av människor, platser, konstverk och föremål från olika århundraden.

Finna innehåller också en hel del annat intressant material, såsom filmer, gamla kartor, konst, ljudinspelningar, digitaliserade tidningar, brev och annat skriftligt material – sådant som livar upp och kompletterar din lektion.

Materialet kan användas så gott som i alla läroämnen. Det hjälper dig också med idéer för mångvetenskapliga lärområden.

Finna kan utmärkt väl användas i undervisning som främjar multilitteracitet. Via söktjänsten får du tillgång till material som hör ihop med olika läroämnen och vetenskapsgrenar.

Med en sökning hittar en hel del medieinnehåll med samma tema och dessutom i olika format: skrivet material, tryckta publikationer, information om föremål och mångsidigt ljud- och bildmaterial.

Att utnyttja olika slags material på lektionerna ger en djupare inblick i texten, stöder kritiskt tänkande och uppmuntrar eleverna att använda informationskällor mångsidigt.

Finna är en mångsidig söktjänst som är lätt och säker att använda. Den kan användas för informationssökning från och med grundskolan.

Det enklaste söksättet i Finna är att söka på ord, men med olika avgränsningar kan man göra sökningen mer kreativ och undersökande. Materialet, som beskrivs av proffs, främjar källkritisk granskning, eftersom det är försett med tydlig referensinformation.

I Finna är det lätt för både dig och eleverna att bli bekant med användarrättigheterna till materialet med hjälp av CC-licenser.