Sökning

Hitta material om olika teman för lärande och undervisning

En sökning på Finna.fi ger dig även öppna lärresurser för olika utbildningsstadier. Olika begränsningar för lärande hjälper dig att hitta läromaterial. Du kan begränsa sökningen enligt exempelvis till utbildningsstadium, typ av läromaterial eller undervisningsämne. Lärresursser hämtas till Finna från Biblioteket för öppna lärresurser som är en tjänst för lärare och studerande och som gör det möjligt att hitta och lagra öppna lärresursser.

Sök öppna lärresursser i Finna.fi.