Opeta tiedonhakua turvallisesti

Vastuullinen tiedonhaku sekä tutkiva ja luova työskentely ovat opetuksen ytimessä yhdessä monilukutaidon kanssa. Finna.fi-hakupalvelussa voit opettaa turvallista ja eettistä tiedonhakua ja -hallintaa innostavasti, sillä:

 • Kaikki aineistot ovat ammattilaisten valikoimia ja kuvailemia
 • Aineistojen lähdekriittinen tarkastelu ja arviointi on helpompaa, kun aineistojen yhteydessä on selkeät lähdetiedot
 • Aineiston käyttöoikeudet ovat selkeästi näkyvillä aineiston yhteydessä CC-lisenssillä
 • Aineistoista on aina mahdollista pyytää lisätietoa aineiston tarjoajalta
 • Tiedonhaku on helppoa monipuolisten hakutoimintojen avulla

"On ihanaa voida hakea asiallista aineistoa näin helposti!"
opettaja, käyttäjäkysely 2019

Käyttöoikeudet tutuiksi

Suuressa osassa aineistoa käyttöoikeudet on merkitty selkeästi CC- eli Creative Commons -lisenssillä, joka kertoo, miten aineistoja saa käyttää.

Creative Commos -lisenssi on aineiston haltijan suoma lupa käyttäjälle hyödyntää aineistoa eri tavoin. Lisenssit nimetään koodein sen perusteella, mitä ne edellyttävät tai eivät salli. Kaikkia CC-lisenssillä merkittyjä aineistoja voi käyttää ei-kaupallisessa opetuksessa.

CC 0: Käytä täysin rajoituksetta!

BY: Nimeä aina aineiston lähde sekä tekijä. Aineistoa saa kopioida ja jakaa edelleen. Aineistoa saa rajata ja muokata, kunhan sen mainitsee. Aineistoa saa käyttää kaupalliseen käyttöön (Esim. CC-koodi CC BY 4.0).

NC: Nimeä aina aineiston lähde sekä tekijä. Aineistoa saa kopioida ja jakaa edelleen. Aineistoa saa rajata ja muokata, kunhan sen mainitsee. Kaupallinen käyttö on kielletty. Käyttö oppitunneilla on kuitenkin sallittua (esim. CC BY-NC 4.0).

ND: Nimeä aina aineiston lähde ja tekijä. Älä muokkaa aineistoa (esim. CC-BY-NC-ND).

Huom! Jos aineiston lisenssi ei ole tiedossa, voit silti lisätä sen suosikkilistaasi tai tallentaa löytämäsi kokonaisuuden hakuehdot. Voit myös aina kysyä lisätietoja aineiston tarjoajalta. Finna.fi-sivustolla tapahtuvan haun, suosikkilistan tai tallennetun haun katselu oppilaiden kanssa on täysin sallittua.

Tiedonhakuun ja -hallintaan liittyviä tehtäväideoita

Tiedonhakutaitojen ja tekijänoikeuksien harjoituspaketit

Tutustu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tuottamaan opetuspakettiin tehokkaasta tiedonhausta ja tekijänoikeuksista. Materiaalikokonaisuus on suunniteltu kahden oppitunnin mittaiseksi matkaksi tiedonhaun ja tekijänoikeuksien maailmaan.

Opetuspaketti tutustuttaa oppilaat heidän kannaltaan tärkeimpiin tekijänoikeuksiin ja antaa vinkkejä etenkin tiedonhaun tehokkaaseen rajaamiseen. Selkeän tuntirakenteen ja oppilaita osallistavan lähestymistavan lisäksi kokonaisuudesta löytyy ohjeet hauskaan tiedonhakukilpailuun ”Salapoliisit Kansalliskirjastossa”.

Opetuspakettiin kuuluu:

 • Ohjeet opettajalle (PDF)
 • Powerpoint oppitunnille: Tiedonhaku ja tiedonhakukilpailu Finna.fi:ssä (ppt, PDF)
 • Opettajalle tiedonhakukilpailun kysymykset ja vastaukset (PDF)
 • Powerpoint oppitunnille: Tekijänoikeudet ja tekijänoikeustehtävät (ppt, PDF)

Huom. Voit hyvin käyttää opetusmateriaalia myös muiden oppiaineiden opetuksessa. Opetusmateriaalin muokkaaminen omien tarpeidesi mukaan on sallittua ja helppoa.

Alla oleva tehtäväidea on suunniteltu historian oppiaineeseen soveltuvaksi tuntitehtäväksi. Tehtäväidean avulla harjoitellaan tiedonhakua ja -hallintaa Finna.fi-hakupalvelussa opettajan ennalta määräämien kuva-aineistojen avulla.

Tehtävän voi teettää millä tahansa oppitunnilla, mutta tässä käytetään esimerkkinä Suomen sisällissotaa käsittelevää oppituntia. Tehtäväidean muokkaaminen ja täydentäminen on sallittua.

Tehtäväidea:

Opettaja on valikoinut etukäteen sisällissota-aiheisen oppituntinsa materiaaliksi valokuvia Finna.fi:stä. Oppilaiden tehtävänä on etsiä nämä tunnin elävöittäjänä toimineet valokuvat hakupalvelusta ja tutustua niihin tarkemmin.

Opettajalla on hyvä olla tiedossa valokuvien nimet/otsikot, jotta oppilaiden on helpompaa löytää aineistot. Tähän on valikoitu kaksi sisällissotaa käsittelevää aineistoa: valokuva ja esine.

Tehtävän ohjeistus oppilaille:

a) Mene Finna.fi-sivustolle ja kirjoita hakukenttään ”Hyvinkään punakaartilaisia, 1918.”. Klikkaa aineistoa ja valitse sen jälkeen oikealta ”Näytä tarkat tiedot”. Vastaa alla oleviin kysymyksiin.

 • Mikä on aineiston aineistotyyppi?
 • Minkä organisaation kokoelmissa aineisto on?
 • Mihin kokoelmaan aineisto kuuluu?
 • Millä aihesanoilla aineistoa on kuvailtu?
 • Tarkastellaan seuraavaksi itse aineistoa:
  • Mitä kuvassa tapahtuu?
  • Keitä on kuvassa? Mitä voit päätellä tuntemattomasta henkilöstä?
  • Missä ja milloin kuva on otettu?
  • Pohdi, miksi kuva on otettu.
  • Mitä ajatuksia kuva sinussa herättää?
 • Tutustu vielä aineiston käyttöoikeuksiin. Saisitko muokata kuvaa? Entä voisitko linkata kuvan omalle Instagram-tilillesi? Mitä sinun tulisi tällöin ottaa mahdollisesti huomioon?

b) Kirjoita hakukenttään toinen haku: ”Omistuskirja, Vapaussodan muistomitali”. Klikkaa aineistoa ja valitse sen jälkeen oikealta ”Näytä tarkat tiedot”. Vastaa alla oleviin kysymyksiin.

 • Mikä on aineiston koko otsikko?
 • Mikä on aineiston aineistotyyppi?
 • Tarkastellaan seuraavaksi itse aineistoa.
  • Mikä aineisto on?
  • Onko aineisto mielestäsi otsikoitu selkeästi? Voisiko sen otsikoida selkeämmin?
  • Kenelle muistomitali on myönnetty?
  • Kuka kunniakirjan on allekirjoittanut?
  • Mistä eri syistä voit päätellä, että kunniakirja on myönnetty sisällissodassa valkoisten puolella taistelleelle henkilölle?
  • Milloin aineisto on valmistettu? Voiko valmistusvuotta päätellä tutkimalla aineistoa?
 • Minkä organisaation kokoelmissa aineisto on?
 • Millä aihesanoilla aineistoa on kuvailtu? Onko sitä kuvailtu samoilla aihesanoilla kuin ”Hyvinkään punakaartilaisia, 1918.”? Jos on, millä aihesanoilla?
 • Tutustu vielä aineiston käyttöoikeuksiin. Saisitko muokata kuvaa? Entä voisitko linkata kuvan omalle Instagram-tilillesi? Mitä sinun tulisi tällöin ottaa mahdollisesti huomioon?
 • *Ekstratehtävä: Löydätkö Finna.fi-hakupalvelusta muita vapaussodan muistomitaleita? Montako?

Tehtäväidea soveltuu niin peruskoulun kuin lukionkin historian opetukseen. Idea on mahdollista toteuttaa myös oppiainerajat ylittävänä kokonaisuutena. Oppilaan oman lähiympäristön tuntemisen ja identiteetin kasvun tukemisen lisäksi tehtäväidea syventää tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Tehtäväidean muokkaaminen ja täydentäminen on sallittua.

Tehtäväidea:

Oppilaat haastattelevat omia isovanhempiaan tai vanhempiaan heidän elämästään valitsemana ajankohtana. Tarkempi haastattelun runko on hyvä sopia etukäteen yhdessä opettajan kanssa.

Haastatteluista koostetaan kirjallinen tuotos, jota elävöitetään Finna.fi-hakupalvelusta haetulla kuva-aineistoilla esimerkiksi ajalle tyypillisestä muodista, kodin sisustuksesta, ruuasta, musiikista, elokuvista ja niin edelleen. Opettajan on hyvä kannustaa oppilaita etsimään useita eri mediasisältöjä.

Perinteisen tiedonhaun lisäksi oppilaat pääsevät harjoittelemaan lähdekriittisyyttä ja arvioimaan Finna.fi-hakupalvelun tapaa tuottaa tietoa. He pääsevät pohtimaan

 • ja arvioimaan millaista aineistoa hakupalvelusta löytyy,
 • millä hakusanoilla tehokkain tiedonhaku onnistuu,
 • miksi kaikesta ei ole aineistoa saatavilla ja
 • kuinka haettua aineistoa käytetään eettisesti ja vastuullisesti (lähdeviitteet, tekijänoikeudet).