Search

SLSA 367 Edelfeltska släktarkivet (1796-1905)

Archive
Arkivet innehåller korrespondens, huvudsakligen inom släkten, samt handlingar och fotografier. I arkivet ingår bl.a. ca. 1310 brev från konstnären Albert Edelfelt till modern Alexandra (1867–1901).

Breven från Albert Edelfelt till modern Alexandra är digitaliserade. Material finns på mikrokort. I arkivet ingår även kopior av brev från Albert Edelfelt till Pietro Krohn. Material rörande familjen Edelfelt och Albert Edelfelt finns även i NB:s samlingar. Se även Sarvlaks gårds arkiv.
Records Creator Edelfelt släkten
Extent
0,94 hyllmeter
11 arkivenheter
1310 digitala objekt
4 fotografier
Language
Swedish
Reference code SLSA 367
Authors
Subjects
Access Conditions Fri
Location
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Date 1796-1905
Loading...