SLSA 1270 Svenska Teaterns arkiv (1860-2005)

Arkisto
Pjäsmanuskript, korrespondens, fotografier, administrativa och ekonomiska handlingar, affischer, scenografi- och dräktskisser, urklipp, programblad, repertoarböcker, husritningar m.m. I Svenska Teaterns arkiv ingår även ett antar mindre personarkiv gällande Adèle Weman, Nicken Rönngren, Runar Schauman, Carl-Axel Heiknert, May Pihlgren, Amos Anderson, August Arppe, Emilie Degerholm, Erik Lindström m.fl. samt ritningar av Saarinen, Benois och Chiewitz.
Laajuus
16400 fotografier
17 ljudband
170 hyllmeter
Tunniste SLSA 1270
Tekijät
Aiheet
Sisältö/kappaleet 2202 tietuetta
Käyttöoikeudet Fri
Sijainti
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Aika 1860-2005