Samling

Edelfeltska släktarkivet (1796-1905)

Arkivet innehåller korrespondens, huvudsakligen inom släkten, samt handlingar och fotografier. I arkivet ingår bl.a. ca. 1250 brev från konstnären Albert Edelfelt till modern Alexandra (1867–1901).

Breven från Albert Edelfelt till modern Alexandra är digitaliserade. Material finns på mikrokort. I arkivet ingår även kopior av brev från Albert Edelfelt till Pietro Krohn. Material rörande familjen Edelfelt och Albert Edelfelt finns även i NB:s samlingar. Se även Sarvlaks gårds arkiv i HLA.
Närmare information om samlingen
Sökresultat 1
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Omslagsbild
Sökresultat 2
Omslagsbild
Sökresultat 3
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Omslagsbild
Sökresultat 4
Omslagsbild
Sökresultat 5
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Omslagsbild
Sökresultat 6
Omslagsbild
Sökresultat 7
Omslagsbild
Sökresultat 8
Omslagsbild
Sökresultat 9
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Omslagsbild
Sökresultat 10
Omslagsbild
Sökresultat 11
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Omslagsbild
Sökresultat 12
Sökresultat 13
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Omslagsbild
Sökresultat 14
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Omslagsbild
Sökresultat 15
Omslagsbild
Sökresultat 16
Omslagsbild
Sökresultat 17
Omslagsbild
Sökresultat 18
Omslagsbild
Sökresultat 19
Omslagsbild
Sökresultat 20
Omslagsbild