Samling

Edelfeltska släktarkivet (1796-1905)

Arkivet innehåller korrespondens, huvudsakligen inom släkten, samt handlingar och fotografier. I arkivet ingår bl.a. ca. 1310 brev från konstnären Albert Edelfelt till modern Alexandra (1867–1901).

Breven från Albert Edelfelt till modern Alexandra är digitaliserade. Material finns på mikrokort. I arkivet ingår även kopior av brev från Albert Edelfelt till Pietro Krohn. Material rörande familjen Edelfelt och Albert Edelfelt finns även i NB:s samlingar. Se även Sarvlaks gårds arkiv i HLA.
Närmare information om samlingen
Sökresultat 1
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 2
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 3
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 4
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 5
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 6
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 7
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 8
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 9
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 10
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 11
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 12
Sökresultat 13
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 14
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 15
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 16
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 17
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 18
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 19
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad:
Sökresultat 20
Brev
Svenska litteratursällskapet i Finland
Sparad: