Samling

Edelfeltska släktarkivet (1796-1905)

Arkivet innehåller korrespondens, huvudsakligen inom släkten, samt handlingar och fotografier. I arkivet ingår bl.a. ca. 1250 brev från konstnären Albert Edelfelt till modern Alexandra (1867–1901).

Breven från Albert Edelfelt till modern Alexandra är digitaliserade. Material finns på mikrokort. I arkivet ingår även kopior av brev från Albert Edelfelt till Pietro Krohn. Material rörande familjen Edelfelt och Albert Edelfelt finns även i NB:s samlingar. Se även Sarvlaks gårds arkiv i HLA.
Närmare information om samlingen
Sökresultat 1
Omslagsbild
Sökresultat 2
Omslagsbild
Sökresultat 3
Omslagsbild
Sökresultat 4
Sökresultat 5
Omslagsbild
Sökresultat 6
Omslagsbild
Sökresultat 7
Omslagsbild
Sökresultat 8
Omslagsbild
Sökresultat 9
Omslagsbild
Sökresultat 10
Omslagsbild
Sökresultat 11
Omslagsbild
Sökresultat 12
Sökresultat 13
Omslagsbild
Sökresultat 14
Omslagsbild
Sökresultat 15
Omslagsbild
Sökresultat 16
Omslagsbild
Sökresultat 17
Omslagsbild
Sökresultat 18
Omslagsbild
Sökresultat 19
Omslagsbild
Sökresultat 20
Omslagsbild