Sökning

SLSA 367 Edelfeltska släktarkivet‎ (1796–1916)

Arkiv

Arkivet innehåller korrespondens, huvudsakligen inom släkten, samt handlingar och fotografier. I arkivet ingår bl.a. ca 1310 brev från konstnären Albert Edelfelt till modern Alexandra (1867–1901).

Breven från Albert Edelfelt till modern Alexandra är digitaliserade. Material finns på mikrokort. I arkivet ingår även kopior av brev från Albert Edelfelt till Pietro Krohn. Material rörande familjen Edelfelt och Albert Edelfelt finns även i NB:s samlingar. Se även Sarvlaks gårds arkiv.

Hela arkivet har digitaliserats. En stor del av det digitaliserade materialet har publicerats på Finna. Handlingar som skyddas av upphovsrätt är tillgängliga i digital form i arkivets forskarsal.

Kontext
Arkivbildare
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 367 (Unik identifiering)
SLSA 367 (Gammal teknisk)
Aktör för ämne
Carl Albert Edelfelt
Alexandra Edelfelt
Walter Runeberg
Emilie Björkstén
Albert Gustaf Edelfelt
Annie Edelfelt
Berta Carolina Edelfelt
Ämnen
Datum
1796–1916
Andra titlar
Edelfeltska släktarkivet
Omfattning
Hyllmeter ordnat 0.94 hm
Förvaringsenheter 11.0
Fotografier 4.0
Skisser/ritningar 7.0
Språk
svenska
franska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Haiko, Borgå, Östra Nyland, Finland
Paris, Paris, Frankrike

Edelfeltska släktarkivet‎ (1796–1916) SLSA 367

Visa hel samlingen