Collection

Edelfeltska släktarkivet (1796-1905)

Arkivet innehåller korrespondens, huvudsakligen inom släkten, samt handlingar och fotografier. I arkivet ingår bl.a. ca. 1250 brev från konstnären Albert Edelfelt till modern Alexandra (1867–1901).

Breven från Albert Edelfelt till modern Alexandra är digitaliserade. Material finns på mikrokort. I arkivet ingår även kopior av brev från Albert Edelfelt till Pietro Krohn. Material rörande familjen Edelfelt och Albert Edelfelt finns även i NB:s samlingar. Se även Sarvlaks gårds arkiv i HLA.
Collection details
Search result 1
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 2
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 3
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 4
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 5
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 6
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 7
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 8
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 9
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 10
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 11
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 12
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 13
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 14
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 15
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 16
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 17
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 18
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 19
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image
Search result 20
Letter
The Society of Swedish Literature in Finland
Cover Image