Kokoelma

Edelfeltska släktarkivet (1796-1905)

Arkivet innehåller korrespondens, huvudsakligen inom släkten, samt handlingar och fotografier. I arkivet ingår bl.a. ca. 1250 brev från konstnären Albert Edelfelt till modern Alexandra (1867–1901).

Breven från Albert Edelfelt till modern Alexandra är digitaliserade. Material finns på mikrokort. I arkivet ingår även kopior av brev från Albert Edelfelt till Pietro Krohn. Material rörande familjen Edelfelt och Albert Edelfelt finns även i NB:s samlingar. Se även Sarvlaks gårds arkiv i HLA.
Kokoelman tarkemmat tiedot
Hakutulos 1
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 2
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 3
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 4
Kansikuva
Hakutulos 5
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 6
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 7
Kansikuva
Hakutulos 8
Kansikuva
Hakutulos 9
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 10
Kansikuva
Hakutulos 11
Kansikuva
Hakutulos 12
Kansikuva
Hakutulos 13
Kansikuva
Hakutulos 14
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 15
Kansikuva
Hakutulos 16
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 17
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 18
Kansikuva
Hakutulos 19
Hakutulos 20
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva