Kokoelma

Edelfeltska släktarkivet (1796-1905)

Arkivet innehåller korrespondens, huvudsakligen inom släkten, samt handlingar och fotografier. I arkivet ingår bl.a. ca. 1250 brev från konstnären Albert Edelfelt till modern Alexandra (1867–1901).

Breven från Albert Edelfelt till modern Alexandra är digitaliserade. Material finns på mikrokort. I arkivet ingår även kopior av brev från Albert Edelfelt till Pietro Krohn. Material rörande familjen Edelfelt och Albert Edelfelt finns även i NB:s samlingar. Se även Sarvlaks gårds arkiv i HLA.
Kokoelman tarkemmat tiedot
Hakutulos 21
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 22
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 23
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 24
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 25
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 26
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 27
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 28
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 29
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 30
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 31
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 32
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 33
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 34
Kansikuva
Hakutulos 35
Kansikuva
Hakutulos 36
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 37
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 38
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 39
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva
Hakutulos 40
Kirje
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kansikuva