SLS 451 Traditionsuppteckningar från Rågöarna (1932)

Arkistokokoelma
Uppteckningar om byggnadsskick, täckning av halmtak, benämningar på byggnadsdetaljer, färgning av textilier, möbler, inredning, oxar. Fotografier av människor, byggnadsskick, interiörer, bybilder, landskap, plankart. av byar och hemman, ritningar av möbler. 150 fotografier, 26 flygfotografier, 125 teckningar.

Carol Hedbergs ritblock från expeditionen till Rågöarna finns i SLS 1915, s. 71-87.

Se: Anne Bergman: Försvunnet fältmaterial återbördat till Folkkultursarkivet. Ingår i: Källan 2/1997, s. 14-17.
Laajuus
0,1 hyllmeter
1 arkivenheter
125 skisser
176 fotografier
229 digitala objekt
300 sidor
Kieli
ruotsi
Tunniste SLS 451
Tekijät
Aiheet
Sisältö/kappaleet 199 tietuetta
Käyttöoikeudet Fri
Sijainti
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R