Haku

SLS 1859 Amerikaexpeditionen 1971

Arkistokokoelma
Språk- och traditionsmaterial insamlat under en expedition i Amerika. Samlingen innehåller bl.a. fotografier, ljudband, emigrantförteckningar och tidningsurklipp. Reseberättelse i mapp VIII.

Amerikaexpeditionen 1971 var utsänd av Folkmålskommissionen och Folkkultursarkivet i samråd med Helsingfors universitet. Syftet med expeditionen var att tillvarata den muntliga traditionen kring utvandringen från Finland, samt att samla in ett material för undersökning av amerikasvenskt talspråk. Läs mer om expeditionen i tidskriften Språkbruk. Språkbruk 3/2015 Lars Huldén: Vi jagade berättelser i Amerika: https://www.sprakbruk.fi/-/vi-jagade-berattelser-i-amerikaSpråkbruk 4/2015 Mikael Reuter: På en generation blev svenskan engelska: https://www.sprakbruk.fi/-/pa-en-generation-blev-svenskan-engelska?fbclid=IwAR39DPJF_BPAjcd3qZzlM1knmaQ8A9wFM0iMxZFygV8msZZuyTEdDRTwXg8
Arkistonmuodostaja Amerikaexpeditionen 1971
Laajuus
0,96 hyllmeter
12 arkivenheter
182 fotografier
384 ljudband
417 digitala objekt
4326 sidor
Kieli
ruotsi
Tunniste SLS 1859
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudet Fri
Sijainti
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Aika 1971
Hakutulos 1
Hakutulos 3
Hakutulos 6
Hakutulos 7
Hakutulos 8
Hakutulos 10
Hakutulos 12
Hakutulos 13
Hakutulos 14
Hakutulos 16
Hakutulos 18
Hakutulos 19
Hakutulos 20