Haku

Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto (1912-2011)

Arkisto

Kaupunginvaltuuston 19.2.1964 tekemällä päätöksellä
kaupunkisuunnittelulautakunta ja sen alainen kaupunkisuunnitteluvirasto
aloittivat toimintansa huhtikuun alussa 1964. Lautakunnan tuli ohjata ja valvoa
kaupungin yleiskaavan ja asemakaavan laatimista sekä kehittää kaupungin
liikennesuunnittelua ja järjestelyä.
Kaupunkisuunnitteluvirastoon siirrettiin aikaisemmin kiinteistövirastoon
kuulunut asemakaavaosasto, joka samalla jaettiin asemakaava-, yleiskaavaja
liikennesuunnitteluosastoihin. Johtosääntö vahvistettiin 19.2.1964.
Hallinnollisten tehtävien hoitoa varten perustettiin kansliaosasto, joka vuonna
1979 sai nimekseen hallinto-osasto.

Konteksti/rakenne
Arkistonmuodostaja
Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto
Tunnisteet
1465
Aika
1912 - 2011
Rajaa kokoelman sisältöä